Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

6.3.2015 Juuso Manner

Taloushallinto asiakaspalvelijana: substanssista analyysiin

 

 

Taloushallinnon ammattilaisen ydintehtävä on toteuttaa tinkimättömästi organisaatioiden juridisia raportointivelvoitteita. Niin ainakin taloushallinnon palveluita käyttävät usein ajattelevat.

Todellinen asiakaspalvelija kuitenkin ylittää aina asiakkaan odotukset. Taloushallinnossa tämä tarkoittaa sitä, että vaikka asiakas luulee tarvitsevansa raportteja, taloushallinnon asiakaspalvelija osaa tuottaa raporttien lisäksi taloudellista informaatiota ja analyysejä asiakkaan liiketoiminnan tueksi.

Marketvisionin ja Enfon vuonna 2013 toteuttaman tutkimuksen mukaan taloushallinto käyttää kuitenkin analyysiin ja kehittämiseen vain 17 prosenttia työajastaan. ”Jos taloushallinnolla ei ole aikaa syventyä analytiikkaan lukujen takana, yritykseltä voi jäädä tunnistamatta näiden muutosten syvemmät vaikutukset omaan liiketoimintaan”, toteaa Marketvision tutkimusjohtaja Sanna Korhonen.

Mitä asiakas luulee haluavansa taloushallinnolta…

Taloushallinnon asiakkaan primitiivinen tarve on eliminoida juridisen vastuun pelko. Tähän tarpeeseen peilaten taloushallinnon tehtävä on noudattaa juridisia sääntöjä ja määräyksiä mm. kirjanpidossa, palkkahallinnossa, tilinpäätöksessä ja viranomaisilmoituksissa, jolloin säilytetään oman tai asiakasorganisaation oikeustoimikelpoisuus.

Taloushallinnon ammattilainen hallitsee yleensä tämän taloushallinnon juridisen substanssin suvereenisti. Hän tuntee mm. kirjanpitolain uudistukset, osaa tulkita vähintäänkin poukkoilevaa veropolitiikkaa ja tuntee viranomaisvaatimusten muutokset. Koska näin lähes poikkeuksetta tapahtuu, asiakkaan tarpeet tyydytetään tältä osin ensiluokkaisesti – oli asiakkaana sitten toimitusjohtaja, hallintojohtaja, hallitus tai mikä tahansa päätöksentekoelin, omasta organisaatiosta tai asiakasyrityksestä.

… ja mitä asiakkaan kannattaisi haluta?

Taloushallinnon koulutuksen ammattilaisena näen, että asiakkaan aito tarve ei kuitenkaan ole tämä ulkopuolelta, lainsäädännöstä tuleva juridinen näkökulma. Asiakkaan todelliset omat tarpeet ovat aina liiketoiminnan kehittämisessä.

Parhaimmillaan asiakas voi hyödyntää taloudellista informaatiota liiketoimintansa kehittämisessä. Tätä asiakastarvetta taloushallinnon ammattilainen ei tyydytä laskelmilla vaan informaatiolla ja analyysilla. Laskelmat toimivat informaation perustana, ja taloushallinnon ammattilainen tuottaa niihin perustuvan informaation sellaisessa muodossa, että asiakkaan on se helppo ja nopea omaksua. Analyyseilla taloushallinto luo konkreettista lisäarvoa asiakkaan liiketoiminnalle, jolloin asiakas näkee taloushallinnon todellisena strategisena kumppanina.

Todellista asiakaspalvelua on myös se, että vaikka asiakas ei tunnista itse, miten paljon hän voi hyötyä taloushallinnon palveluista, taloushallinto kuitenkin tuottaa tämän arvon asiakkaalle. Siinä talouden ammattilaisilla on kasvun paikka!

Taloushallinnon ammattilainen kouluttautuu asiakkaan liiketoiminnan ammattilaiseksi

Myös Taloushallintoliitto toteaa modernin taloushallinnon tarvitsevan talouden ammattilaisia, jotka tulkitsevat taloustietoa ja tukevat analyyseilla liiketoimintaa. Asiakkaat jo odottavat taloushallinnon ammattilaisilta analyysiosaamista ja arvoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Asiakkaan todellisen informaatiotarpeen tyydyttäminen edellyttää, että taloushallinnon ammattilainen kasvaa juridisesta asiantuntijasta asiakaspalvelijaksi. Hänen tulee tuntea asiakkaan liiketoiminta ja ennen kaikkea sen ansaintalogiikka – jopa paremmin kuin asiakas itse. Tällöin luodaan pohja todelliselle lisäarvon kasvattamiselle.

Asiakaspalvelija tarvitsee siis suvereenin taloushallinnon substanssiosaamisen lisäksi vakuuttavaa osaamista tulkita talouden lukuja käytännössä. Tämä taito syntyy palavalla kiinnostuksella asiakkaan liiketoimintaa kohtaan sekä kehittämällä omaa ymmärrystä esim. taloushallinnon koulutuksessa, jossa käsitellään taloushallinnon roolia osana organisaatiota ja sen liiketoimintaa. Laskentaosaamisen lisäksi tarvitaan mm. strategista osaamista, vuorovaikutustaitoja ja myyntiosaamista.

 

 

 

 

 

Juuso Manner

kehittämispäällikkö, talouden ja rahoituksen koulutukset, Markkinointi-instituutti

Juuso kokee, että taloushallinnon ja rahoitusratkaisujen rooli on toimia liiketoiminnan kehittäjinä. Taloushallinnon kehitys kulkee siis käsi kädessä liiketoiminnan kehittämisen kanssa – tai parhaimmillaan jopa hieman sitä edellä. Juuso ei innostu laskelmista vaan niiden sisältämästä informaatiosta.  Hänen intohimonaan on jakaa tätä näkemystä muiden kanssa myös kouluttajan roolissa.

 

Taloushallinto asiakaspalvelijana: substanssista analyysiin