Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

28.5.2015 Maria Mäenpää

Tekoäly tulee työkaveriksi – ja tekee työstämme vaikeampaa

 

 

Keskustelu digitalisaatiosta ja sen vaikutuksista on polarisoitunut kohtalokkaiden uhkien ja huikeiden mahdollisuuksien ristiriidaksi. Näin näkee Katri Saarikivi, tutkija Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksiköstä. ”Sitä kuvastavat hyvin lehtiotsikot, joissa ennustetaan mm. ihmiskunnan sukupuuttoa tekoälyn myötä”, Saarikivi sanoo.

Uhkakuvien taustalla on ihmisen perusluonteessa oleva muutoksen pelko. Kuitenkaan siinä, että teknologinen kehitys muuttaa ajatteluamme ja työn tekemistä, ei ole mitään uutta. Ihmisen ajattelukyvyn ja teknologian kehitys ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Uudenlaiset teknologiat vaikuttavat mm. siihen, missä tietoa säilötään, mitä on aikaa ajatella ja mitä ei tarvitse ajatella.

”Uudet teknologiat muokkaavat ajatteluamme, ja ajattelumme sitten taas luo uusia teknologioita”, Saarikivi kuvaa.

Ihminen ja kone ovat parhaimmillaan yhdessä

Yksi työelämän yleisimmistä digiuhista on se, että digitaalinen kehitys söisi ihmisten työpaikat. Kuitenkin uusien keksintöjen myötä ammatteja on kuollut sukupuuttoon aina – kehitys on luonnollinen. Kun esimerkiksi sähkövalo keksittiin, katulyhdyn sytyttäjiä ei tarvittu. ”Miten toimimme on aina seurausta siitä, miten on mahdollista toimia. Kehitys on vapauttanut meitä kohti tietointensiivisempää työtä”, Saarikivi summaa.

Saarikivi ei näe, että olisi kyse ihminen vs. kone -asetelmasta. ”Maailmassa ei ole tiettyä määrää työtä, joka jaetaan ihmisten ja robottien kesken. Työ syntyy, kun on jokin ongelma, joka pitää ratkaista. Kyse on siitä, millaista osaamista tarvitaan ja kuka sen tekee parhaiten. Vastakkainasettelun sijaan näen tulevaisuudessa ihmisen JA koneen.”

Ihmisen ajattelun kehityksessä on kyse siitä, miten aivokapasiteettia käytetään: mikä on konteksti, miten ajattelua puretaan ja miten hyödynnetään mm. kollektiivista älykkyyttä.

Robotit vapauttavat aikaa arvokkaalle työlle

Ihminen luo eniten arvoa tekemällä sitä, mihin kone ei pysty. Monen työpäivä kuluu ”tulipaloja sammutellessa”, jolloin ajattelua, luovuutta ja ideointia vaativalle työlle ei anneta aikaa. Innovaatioita ei synny, kun aika menee suoritteisiin.

”Sen sijaan voisimme siirtää helpot ja toistuvat tehtävä koneille, jolloin ihmiset keskittyisivät ratkaisemaan kaikkein vaikeimpia ongelmia”, Saarikivi sanoo. Mitä työhösi kuuluvia ongelmia voisit ja et voisi ulkoistaa robotille?

Ihmiselle jäävät vaikeimmat työt. Saarikivi näkeekin työn tulevaisuuden nykyistä oppimisintensiivisempänä, luovempana ja vuorovaikutteisempana, mikä on oikeastaan huikea lupaus tulevaisuuden työntekijöille.
Kun pohditaan, onko digitaalisuus uhka vai mahdollisuus työelämälle, tietylle ammatille tai yksilölle, on

Saarikiven mukaan olennaisin kysymys, osaavat organisaatiot reagoida muutokseen. Osataanko teknologiaa hyödyntää ihmisen ajattelun tukena? Osataanko toiminta rakentaa niin, että ihmisten on mahdollista keskittyä kaikkein vaikeimpiin ongelmiin ja käyttää kapasiteettinsa näin kaikkein arvokkaimpaan ajatteluun? ”Tärkeintä on, että organisaatiossa ei ole rakenteita, jotka estävät kehityksen. Näin päästään käsiksi kaikkein arvokkaimpaan ajankäyttöön”, Saarikivi sanoo.

 

Artikkeli perustuu Markkinointi-instituutissa 27.5.2015 järjestettyyn aamiaisseminaariin, jossa Katri Saarikivi puhui otsikolla ”Töissä pitää olla vaikeaa”. Samassa tapahtumassa puhui myös Lapin yliopiston apulaisprofessori Marko Kesti, jonka teemaan voit syventyä bloggauksessa Suomella on osaamislähtöinen kilpailuetu.

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

Tekoäly tulee työkaveriksi – ja tekee työstämme vaikeampaa