Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

23.6.2015 Timo Soikkeli

Työympäristö on ihmistä varten – digitaalisenakin

 

 

Työ ja sen tekeminen kehittyvät tahdilla, josta ei vielä kymmenen vuotta sitten osattu uneksiakaan. Deloitten tutkimuksen mukaan peräti 65 % liiketoimintajohtajista kokee, että työympäristöä on kehitettävä yksinkertaisempaan ja työntekijöitä paremmin palvelevaan suuntaan. Syynä lienevät työkalujen jatkuva kehitys ja paisuvat tietovirrat.

Älykkään, joustavan ja tehokkaan työskentely-ympäristön rakentaminen ei kuitenkaan ole ihan läpihuutoasia.

Tekniikkaviidakossakin ihminen on tärkein

Moderniin työympäristöön tarjolla olevaan teknoviidakkoon on helppo eksyä. Väärillä valinnoilla monimutkaistetaan ihmisten työtä, hukataan työaikaa ja vahingoitetaan yrityksen toimintaa.

Uuden teknologian käyttöönotossa on muistettava, että tämänkin päivän työympäristö on ihmistä varten.

Tekniikka palvelemaan tekemistä

Tekniikkaa ei pidä ottaa käyttöön sen itsensä vuoksi, vaan uuden teknologian on integroiduttava saumattomasti osaksi toimintaa ja kokonaisuutta. Jos työ ja siihen liittyvä tieto hajaantuvat useisiin tyystin erillisiin välineisiin, sekä työn sujuvuus että tekemisen laatu kärsivät. Tämän ihmisten, prosessien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden hallinta on haaste niin suunnittelulle kuin johtamisellekin.

Digitaalisen työympäristön on tarjottava ainakin nämä neljä asiaa:

  • toimiva yhteistyö ja viestintä
  • tiedon ja tietämyksen helppo löytäminen ja jakaminen
  • ajasta ja paikasta riippumaton joustava työ
  • palvelukykyiset liiketoimintasovellukset.

Toimiva kokonaisuus ei synny sattumalta ja itsestään, vaan se vaatii toteutuakseen tietoisia ponnisteluja sekä toiminnan uudelleenajattelua. Toteutuksessa tarvitaankin

  • suunnitelmallisuutta, jossa astutaan rohkeasti uusille alueille ja uskalletaan luopua vanhasta
  • jokaiselta halua muuttaa omaa toimintaansa ja oppia uutta
  • toimivaa tukea valittujen ratkaisujen käyttöönotolle
  • niiden systemaattista johtamista
  • joustavaa, vakaata ja turvallista teknistä alustaa tälle kaikelle.

Kuten Jane McConnell on hyvin tiivistänyt, ”Digital is mindset, not technology”. Tekniikalla on roolinsa digitaalisen työympäristön perustana, mutta vain ihmisten ja toiminnan kautta päästään todellisiin tuloksiin.

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä. Jos tilaat uutiskirjeen 31.8.2015 mennessä, voit voittaa stailauksen, valokuvat sekä ilmaisen kurssin: www.markinst.fi/uutiskirje

 

 

 

 

                          

Timo Soikkeli

ICT-johtaja, Markkinointi-instituutti

LinkedIn  

Miten digitaalisuus tuottaa yritykselle lisäarvoa ja uusia kasvun mahdollisuuksia sekä parantaa työn tekemisen ja asiakaskokemuksen laatua? Millä keinoin digihankkeille asetetut tavoitteet saadaan toteutumaan? Miten käyttäjät saadaan mukaan muutokseen? Timoa innostaa teknisten ratkaisujen valjastaminen liiketoiminnan ja siihen sidoksissa olevien ihmisten hyödyksi.

 

 

Työympäristö on ihmistä varten – digitaalisenakin