Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

20.4.2015 Toni Berkowits

Osaamisen ja työn kehittäminen – tuotannollisista ja taloudellisista syistä

 

 

Osaamisen ja työn kehittäminen on kriittisen tärkeää, jotta Suomi saadaan nousuun. Pelkästään poliittisilla päätöksillä kasvu ei onnistu, vaan vaaditaan samaan aikaan yrityselämän sekä yksilöiden tukea ja ponnisteluja. Miten tämä sitten onnistuu?

Kyse on kasvutalkoista, joissa jokaisen on oltava mukana. Pieni maamme on riippuvainen viennistä ja siten työmme laadun pitää pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Ei riitä, että olemme piirikunnallista tasoa, on sijoituttava parhaiden joukkoon kansainvälisessä vertailussa.

Koulutus varmistaa yritysten ja yksilöiden kautta kansakunnan kilpailukyvyn

Osaamisen ja työn kehittäminen synnyttävät työllisyyttä Suomeen. Olipa kyse puhtaasta palveluliiketoiminnasta tai tuotantotoiminnasta, yritysten on huomioitava asiakkaan tarpeet aiempaa laadukkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Samaan aikaan on varmistettava kehitystoiminnan kautta, että yritys pystyy kamppailemaan asiakkaiden huomiosta myös huomenna. Ilman jatkuvaa ja systemaattista kehitystoimintaa ei ole kannattavaa kasvua eikä tulevaisuutta.

Kehitystoiminnan ja asiakasymmärryksen ytimessä ovat sekä osaamisen että työn tekemisen kehittäminen. Kilpailuetu syntyy kun ihmiset jatkuvasti kehittävät uusia yhteistyön tapoja organisaation sisällä, ulkoisiin sidosryhmiinsä ja asiakkaisiinsa. Osaamisen kehittämisellä varmistetaan, että tuote- ja palvelukehityksessä on hyödynnettävissä kaikki se tietotaito, jotta tuotteet edustavat kansainvälisen tason huippua. Kun osaamistaso on kohdallaan, yritys pärjää kilpailussa ja kasvaa.

Osaamisen johtamisella tehdään yritysten tulevaisuus

Koulutus on keino ennaltaehkäistä irtisanomistarvetta. Johdon tehtävä on uskoa, että henkilöstössä on potentiaalia kehittää osaamistaan sekä antaa heille mahdollisuus siihen tarjoamalla ja rohkaisemalla kouluttautumaan.

Olen samaa mieltä Pro-Sourcen toimitusjohtaja Markku Kaijalan kanssa siitä, että vanhentunut osaaminen on aina johtamisongelma. Osaaminen liittyy suoraan pitkän tähtäimen strategiaan. Jos organisaatio kouluttaa henkilöstöään kaikkina aikoina, henkilöstö tekee parempia arjen valintoja, työskentelee motivoituneesti ja hyödyntää luovasti uusia ideoita. Näin mennään päivittäin kohti haluttua suuntaa ja positiivista tulevaisuutta.

Kouluttautuminen osoittaa yksilön halun kehittyä

Lauri Ihalainen totesi Kauppalehden artikkelissa (9.2.2015), että liian kapea koulutus haittaa työllistymistä. ”Mitä vähäisempi yleissivistävä pohjakoulutus, peruskoulutus ja ammattikoulutus on, sitä haavoittuvampi ihminen on työmarkkinoilla, ja sitä katkonaisemmat ja lyhyemmät työhistoriat ovat.”

Koulutus hylkii työttömyyttä. Sen todistavat tutkimuksetkin. Työurat pitenevät ja työelämän vaatimukset kasvavat. Pitämällä huolta oman osaamisensa ajantasaisuudesta jokainen rakentaa itselleen parempaa työelämän tulevaisuutta. Koulutus ei anna täyttä turvaa, mutta se lisää positiivisen tulevaisuuden todennäköisyyttä.

 

 

 

 

 

 

Toni Berkowits

toimitusjohtaja, rehtori
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Markkinointi-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits näkee jokaisen yrityksen liiketoiminnan ytimessä asiakkaan odotusten täyttämisen ilman ylilaatua. Käytännössä yritysten kilpailuedut syntyvät ihmisten vuorovaikutustaidoista, tilannetajusta ja aktiivisuudesta. Jos tämän lisäksi yritys omistaa markkinoiden johtavan palvelukonseptin tai tuotteen, voidaan puhua toimialan tähtioppilaasta. Berkowits on toiminut suomalaisissa ja kansainvälisissä palveluyhtiöissä johtajana, kehittäjänä ja konsulttina, tehtäväalueinaan B2B-myynti, markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen.

 

Osaamisen ja työn kehittäminen - tuotannollisista ja taloudellisista syistä