Ammatilliset tutkinnot

​Oletko jo työelämässä ja haluat virallisen todistuksen ammattitaidostasi? Ammatillinen tutkinto on sinua varten!

Siinä hyödynnät joustavasti osaamista, jonka olet jo hankkinut työelämässä. Ammatilliset tutkinnot ovat Opetushallituksen virallisia tutkintoja. Jotta voit suorittaa tutkinnon, sinulla täytyy olla alan työpaikka, sillä osoitat osaamisesi käytännön työtehtävissä. Tutkinto ja siihen valmistava koulutus suoritetaan työn ohella.

Ammatilliset tutkinnot Markkinointi-instituutissa 

Perustutkinnot:

Ammattitutkinnot:

Erikoisammattitutkinnot:

Ammatillisen tutkinnon suorittaminen

Perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen ja tutkintoon valmistava koulutus henkilökohtaistetaan osaamisesi perusteella, joten opiskelet vain niitä asioita, joita sinun tarvitsee. Olennaista on se, että hallitset asiat, jotka on määritelty Opetushallituksen tutkinnon perusteissa.  

Teet yhdessä Markkinointi-instituutin ohjaajan kanssa itsellesi yksilöllisen suunnitelman tutkinnosta ja siihen sisältyvistä opinnoista. Suunnitelmassa otetaan huomioon millaista osaamista sinulla jo on, ja valitaan kursseja, joilla voit täydentää ammattitaitoasi siten, että voit suorittaa tutkinnon.

aikuisopiskelu-eliisa.jpg

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Opetushallituksen virallisia ammatillisia tutkintoja on kolmea eri tasoa: perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Opetushallitus on määritellyt jokaisen tutkinnon kohdalla, millaista osaamista ko. tutkinnossa vaaditaan ja millaisin kriteerein osaamista arvioidaan työssä. Tutkinnon suorittamisessa otetaan huomioon työssä tai muilla elämänalueilla kertynyt osaaminen.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omassa työssä. Tutkinnon suorittamiseen valmistaudutaan valmistavassa koulutuksessa. Valmistavan koulutuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan osaamista niillä alueilla, joilla hänellä ei ole tarpeeksi ammattitaitoa suoriutuakseen tutkinnosta. Kun aloitat tutkinnon suorittamisen, sinulle räätälöidään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: siinä todetaan, millaista osaamista sinulla jo on, ja valitaan kursseja, joilla voit täydentää osaamistasi siten, että voit suorittaa tutkinnon.

Lue vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin ammatillisista tutkinnoista (ent. näyttötutkinnoista)

Haluamme antaa avoimet uranäkymät henkilöstölle. Meillä on mahdollisuus edetä vaikka vastuu- tai esimiestehtäviin, jos osoittaa olevansa sitoutunut.
Heikki Hämäläinen | Toimitusjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo