Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Opiskelijakokemuksia
 

Millaisia kokemuksia koulutuksesta?
98 % asiakkaistamme suosittelisi meitä!

Lue opiskelijoiden kertomuksia siitä, miten koulutus on vaikuttanut heidän arkeensa. Katso myös opiskelijablogi

Opiskelijakokemuksia - Henkilöstöpäällikön tutkinto

Henkilöstöpäällikön tutkinnon valmistumisesta alkanut muutos johti siihen, että perustin oman yrityksen.

Opiskelijakokemuksia - Merkonomi

Tutkinnon ehdoton etu oli se, että sisältö henkilökohtais-tettiin yksilöllisesti juuri minun tarpeisiini.

Opiskelijakokemuksia - Lähiesimiestyön tutkinto

Koulutus laajensi näkemystä ja toi uusia ideoita tiimin kehittämiseen.

Opiskelijakokemuksia - Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto KiAT

Pystyn nyt hoitamaan käytännössä koko myyntiprosessin, mihin aiemmin tarvitsin tukea toisilta.

Opiskelijakokemuksia - Tehovalmennus LKV-kokeeseen

Tässä koulutuksessa todella oppi: kurssiin kuului paljon harjoituksia, joista sai kouluttajalta henkilökohtaista palautetta.

Opiskelijakokemuksia - Henkilöstöassistentin tutkinto

Opiskelulla oli oikeasti vaikutusta siihen, että pääsin vaihtamaan alaa unelma-ammattiini!

Opiskelijakokemuksia - Isännöinnin koulutusohjelma

Opinnot tehtiin työn ohessa, ja koulutuspäivät olivat kahden päivän tiiviinä paketteina.

Opiskelijakokemuksia - Merkonomi terveystuotealalle

Sain paljon irti ammattitaitoisilta kouluttajilta, ja muiden opiskelijoiden vertaisryhmä toi valtavasti lisäoppia.

Opiskelijakokemuksia - Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Harjoituksia olen pystynyt hyödyntämään suoraan oman yritystoimintamme kehittämiseen.

Opiskelijakokemuksia - Kiinteistönvälittäjän koulutusohjelma

Opintojen aloittamisen
jälkeen työllistyin alalle nopeasti. Uskon opintojen auttaneen siinä.

Opiskelijakokemuksia - HR-tutkintopolku

Aloin opiskelujeni inspiroimana kehittää olemassa olleita henkilöstöhallintomme käytäntöjä sekä rakentaa uusia.

Opiskelijakokemuksia - Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD

MJD-opintojeni tuloksena aloimme organisaatiossani seurata markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteistyötä entistä tarkemmin.

Opiskelijakokemuksia - Talouspäällikön tutkinto

Talouspäällikön tutkinnon oppien tuominen omaan työyhteisööni on onnistunut koulutukseni, kokemukseni
ja persoonani yhdistelmällä.

Opiskelijakokemuksia - Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Erityisesti pidin laadukkaista koulutuspäivistä. Oli mielenkiintoista seurata työelämästä tietonsa ammentavien kouluttajien kokemuksia.

Opiskelijakokemuksia - Palkanlaskijan tutkinto

Saamieni oppien mukaan osaan hoitaa palkanlasken-nan koko kirjon erilaisine työehtosopimuksineen.

Opiskelijakokemuksia - Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET

Tutkinnon ehdoton etu oli konkretia eli se, että asioita
ei käsitellä vain teoriassa ja ideaalitilanteissa vaan tartutaan käytäntöön.

Opiskelijakokemuksia - Kiinteistönvälittäjän koulutusohjelma

Tehtäviä tekemällä ymmärrys kiinteistöalasta kasvoi ja
tietoa karttui! Oma oppimi-
nen on kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta kiinni.

Opiskelijakokemuksia - Yrittäjän ammattitutkinto hyvinvointialalle

Olen tyytyväinen siihen, että koulutuspäivien aikana käytiin paljon keskustelua projektinhallinnan ongelmista ja parhaista käytännöistä.

Marjo Saarela

Kouluttajien palautteet antoivat minulle uskallusta, inspiraatiota ja uskoa itseeni.

Opiskelijakokemuksia - Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Kouluttajat antoivat monipuolisen kuvan markkinointiviestinnästä
ja aidon kuvan työelämästä.

Opiskelijakokemuksia - Isännöinnin ammattitutkinto

Kouluttajat olivat
rautaisia isännöintialan ammattilaisia.

Opiskelijakokemuksia - Henkilöstöjohtamisen tutkinto

Koulutuksen anti juurtui heti käytäntöön, koska sovelsin kaikki harjoitukset omaan työhöni.

Opiskelijakokemuksia - Copywriterin työ

Kouluttajilla oli paljon aitoja case-esimerkkejä työelämästä, ja lisäksi teimme monia käytännönläheisiä harjoituksia.

Opiskelijakokemuksia - Tehovalmennus LKV-kokeeseen

Aitojen tehtävien ansiosta tiesin, mitä kokeessa olisi edessä. Oli myös tärkeää, että tehtävistä sai palautetta.

Opiskelijakokemuksia - Yrittäjän ammattitutkinto hyvinvointialalle  Olen mm. laatinut markkinointisuunnitelman ja asettanut myyntitavoitteet koulutuksen opeilla.

   

Lue myös opiskelijoiden kokemukset näistä koulutuksista:

Opiskelijakokemuksia