Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Opiskelijakokemuksia
 

Millaisia kokemuksia koulutuksesta?
95 % asiakkaistamme suosittelisi meitä!

Lue opiskelijoiden kertomuksia siitä, miten koulutus on vaikuttanut heidän arkeensa. Katso myös opiskelijablogi

Opiskelijakokemuksia - Henkilöstöpäällikön tutkinto

Henkilöstöpäällikön tutkinnon valmistumisesta alkanut muutos johti siihen, että perustin oman yrityksen.

Opiskelijakokemuksia - Isännöinnin koulutusohjelma

Opinnot tehtiin työn ohessa, ja koulutuspäivät olivat kahden päivän tiiviinä paketteina.

Opiskelijakokemuksia - Merkonomi terveystuotealalle

Sain paljon irti ammattitaitoisilta kouluttajilta, ja muiden opiskelijoiden vertaisryhmä toi valtavasti lisäoppia.

Opiskelijakokemuksia - Kiinteistönvälittäjän koulutusohjelma

Opintojen aloittamisen
jälkeen työllistyin alalle nopeasti. Uskon opintojen auttaneen siinä.

Opiskelijakokemuksia - HR-tutkintopolku

Aloin opiskelujeni inspiroimana kehittää olemassa olleita henkilöstö-hallintomme käytäntöjä sekä rakentaa uusia.

Opiskelijakokemuksia - Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD

MJD-opintojeni tuloksena aloimme organisaatiossani seurata markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteistyötä entistä tarkemmin.

Opiskelijakokemuksia - Talouspäällikön tutkinto

Talouspäällikön tutkinnon oppien tuominen omaan työyhteisööni on onnistunut koulutukseni, kokemukseni
ja persoonani yhdistelmällä.

Opiskelijakokemuksia - Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Erityisesti pidin laadukkaista koulutuspäivistä. Oli mielenkiintoista seurata työelämästä tietonsa ammentavien kouluttajien kokemuksia.

Opiskelijakokemuksia - Henkilöstöassistentin tutkinto

Parasta oli, että pian koulutuksen päättymisen jälkeen sain siirtyä organisaatiossa henkilöstöassistentin rooliin.

Opiskelijakokemuksia - Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET

Tutkinnon ehdoton etu oli konkretia eli se, että asioita
ei käsitellä vain teoriassa ja ideaalitilanteissa vaan tartutaan käytäntöön.

Opiskelijakokemuksia - Kiinteistönvälittäjän koulutusohjelma

Tehtäviä tekemällä ymmärrys kiinteistöalasta kasvoi ja
tietoa karttui! Oma oppimi-
nen on kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta kiinni.

Opiskelijakokemuksia - Yrittäjän ammattitutkinto hyvinvointialalle

Olen tyytyväinen siihen, että koulutuspäivien aikana käytiin paljon keskustelua projektinhallinnan ongelmista ja parhaista käytännöistä.

Opiskelijakokemuksia - Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto KiAT

Koulutuksen jälkeen olen kiinteistönvälittäjänä huomattavasti ammattimaisempi kuin aiemmin.

Opiskelijakokemuksia - Henkilöstöpäällikön tutkinto

Tutkinto vaikutti
merkittävästi siihen,
että sain nykyisen työni henkilöstöpäällikkönä.

Opiskelijakokemuksia - Palkanlaskijan tutkinto

Saamieni oppien mukaan osaan hoitaa palkanlasken-nan koko kirjon erilaisine työehtosopimuksineen.

Marjo Saarela

Kouluttajien palautteet antoivat minulle uskallusta, inspiraatiota ja uskoa itseeni.

Opiskelijakokemuksia - Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Kouluttajat antoivat monipuolisen kuvan markkinointiviestinnästä
ja aidon kuvan työelämästä.

Opiskelijakokemuksia - Merkonomi, oppisopimus

Innostuin opiskeluista enemmän ja enemmän, kun huomasin kehittyväni koko ajan.

Opiskelijakokemuksia - Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Uskon, että koulutuksella oli vaikutusta, että sain uusia työtehtäviä.

Opiskelijakokemuksia - Henkilöstöjohtajan tutkinto

Olin tyytyväinen, että sisällöissä, keskusteluissa
ja harjoituksissa pysyttiin korkeammalla tasolla.

Opiskelijakokemuksia - Tehovalmennus LKV-kokeeseen

Aitojen tehtävien ansiosta tiesin, mitä kokeessa olisi edessä. Oli myös tärkeää, että tehtävistä sai palautetta.

Opiskelijakokemuksia - Henkilöstöpäällikön tutkinto

Hyötyä oli myös faktoista: opin paljon esimerkiksi työlainsäädännöstä.

Opiskelijakokemuksia - Copywriterin työ

Kouluttajilla oli paljon aitoja case-esimerkkejä työ-elämästä, ja lisäksi teimme monia käytännönläheisiä harjoituksia.

Opiskelijakokemuksia - Tekstisuunnittelijan tutkinto

Opiskelu työn ohessa oli ajoittain raskasta mutta aina palkitsevaa.

Opiskelijakokemuksia - Yrittäjän ammattitutkinto hyvinvointialalle  Olen mm. laatinut markkinointisuunnitelman ja asettanut myyntitavoitteet koulutuksen opeilla.

Opiskelijakokemuksia - Isännöinnin ammattitutkinto

Kouluttajat olivat
rautaisia isännöintialan ammattilaisia.

   

Lue myös opiskelijoiden kokemukset näistä koulutuksista:

Opiskelijakokemuksia