Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Kokemuksia Johtamisen erikoisammattitutkinnosta, JET:istä
 

Anne Karlsson, johtava konsultti, Rejlers

Mikään ei ole enää ennallaan JET-koulutuksen jälkeen

Mikään ei ole ollut ennallaan Johtamisen erikoisammattitutkinnon jälkeen. Ymmärsin omat vahvuuteni ja sain tuotua ne vahvistamaan myös työyhteisöä. Samalla oivalsin, miten oma toimiala nivotaan osaksi yrityksen strategisia tavoitteita ja visiota. Luodut tavoitteet ja visiot todennetaan ja ratkotaan jokapäiväisellä työllä.

Oma tavoitteeni oli siirtää oppimani asiat koko työyhteisön käyttöön uutta kokeilleen ja muut mukaan innostaen.

  

Anne Karlsson opiskeli Johtamisen erikoisammattitutkinnon, Jetin  

Olen saanut aikaansaannoksistani kommentteja niin kollegoilta kuin esimieheltäkin. Esimiehen mukaan johdan nyt kehitysorientoituneesti, teen selkeästi liiketoiminnan taloudellisiin tavoitteisiin sidottuja päämääriä ja hahmotan paremmin kokonaisuudet. Kollegani taas näkee, että kun koulutus yhdistyi aiempaan kokemukseeni, olen selviytynyt hankalista tasapainottelutilanteista asiakkaiden ja asioiden välillä aiempaa paremmin; määrätietoinen ote antaa muille mahdollisuuden tehdä omaa työtään.

Strategisia osatavoitteita ja hullunrohkeaa markkinointia

Muutokset näkyivät konkreettisesti jo koulutuksen aikana: Henkilömäärä omassa toiminnossani kaksinkertaistui, kun toimme uuden toimialan asiantuntijat kahdelle uudelle paikkakunnalle. Koulutuksen ansiota on, että laadin oman toimialani ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää tavoitteet vuoteen 2020 saakka. Opin, miten yrityksen tavoitteet sisäistetään ja tuodaan omaan työskentelyyn vuositavoitteiden muodossa.

Lisäksi otimme hullunrohkean asenteen markkinoidessamme uutta kärkituotetta uutiskirjeiden avulla – ja tulokset näkyvät valtakunnallisena tietoisuutena tuotteestamme sekä uusina asiakkuuksina.

Keskityin koulutuksen aikana myös kehittämään ja toteuttamaan Rejlersin yhdyskuntasuunnittelupalvelun myyntiä lisääviä toimenpiteitä. Loimme tueksi ristiinmyynnin kilpailun, joka sai aikaan enemmänkin muutoksia, koska uusiin ideoihin tartutaan Rejlersillä nopeasti. Nyt, vuoden ”kilpailun” jälkeen ristiinmyynti on jo itsestäänselvyys. Kisa myös paransi tiedonkulkua suunnittelulta johtoon.

Koulutus auttoi nostamaan uuden toimialan siivilleen

Johtamisen erikoisammattitutkinnon ajoitus ja sisältö osuivat täysin nappiin. Olin kehittänyt Rejlersille uuden toimialan seitsemän vuoden aikana. Perusasiat olivat kohdillaan, mutta pohdin, miten saada toimiala kasvamaan – siivilleen, lentoon. Miten parantaa kannattavuutta, rekrytoida uusi henkilöitä ja kehittää uusia palvelutuotteita sekä ymmärtää yrityksen strategiset tavoitteet ja visio?

Johtamisen erikoisammattitutkinto antoi vastauksia ja työvälineitä kaikkien näiden osa-alueiden kehittämiseen. Se myös rohkaisi ja vahvisti uskoani mahdollisuuksiini, jolloin syntyi todella laajasti vaikuttava muutos.

Työn tekeminen pääsee kehittymään, kun tunnistaa, miten saa omat ja muiden vahvuudet käyttöön ja heikkoudet hallintaan.

Etäisyyttä rutiineihin

Mielestäni koulutuksella saa uusia näkökulmia ja etäisyyttä tavanomaisiin rutiineihin sekä kykyä katsoa samanaikaisesti lähelle ja kauas. Silloin harjaantuu omassa työssä löytämään keinoja päästä paremmin tilanteen tasalle. Vahva oma osaaminen auttaa toimimaan johdonmukaisesti tilanteessa kuin tilanteessa, mikä vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä myös ulospäin.

14.6.2016

 

Teemu Tervashonka, logistiikkapäällikkö,
Varusteleka

Tutkinto antoi suoraan vastauksia omaan työhöni ja teki siitä huomattavasti suunnitelmallisempaa kuin aiemmin.
Katso video Teemu Tervashongan JET-opiskelukokemuksista!

 

 10.3.2016

 

Anna Nurkse
yksikön johtaja, Sininen Meteoriitti Oy

Johtamisen erikoisammattitutkinto toi itseluottamusta ja vei uralla eteenpäin

Kun sain tilaisuuden siirtyä 17 vuoden asiantuntijatehtävien jälkeen henkilöesimieheksi ja tulosvastuulliseksi yksikön johtajaksi, tiesin tarvitsevani konkreettista apua esimiestyöhön. Valitsin Johtamisen erikoisammattitutkinnon sen käytännönläheisyyden vuoksi. Halusin myös luoda verkoston, jossa voi keskustella työasioista ja sparrata omaa osaamista.

Tärkein oivallus oli, että opin tunnistamaan, mitkä asiat ovat kulloinkin tärkeimpiä. Nyt osaan keskittyä olennaiseen sekä henkilöesimiehenä että tulosvastuullisena esimiehenä. Olen aina lukenut paljon, mutta nyt opin, miten teoriat ja muiden jakamat kokemukset otetaan käyttöön omassa arjessa.

  

Anna Nurkse

Olen saanut kehityksestäni hyvää palautetta myös esimieheltäni: koulutuksen ansiosta toimin päämäärätietoisemmin ja olen varmempi esimies.

JET antoi kokonaiskuvan omasta kehitysmatkasta esimieheksi

Mielestäni JET:sta saa siitä parhaan hyödyn irti, kun asennoituu ja sitoutuu koulutukseen kehittämisprojektina. Ei vain kahlaa koulutusta läpi, vaan päättää, mitä haluaa jokaisesta jaksosta saada irti.

Aluksi ajattelin, ettei oman itsensä johtamisen kurssista ole minulle hyötyä, mutta juuri sen opit ovatkin osoittautuneet tärkeiksi omassa työssä jaksamisessa. Kun tekee itselleen kehityssuunnitelman ja palaa siihen vaikka puolivuosittain, näkee oman kehityksensä – se on tärkeää oman motivaation kannalta. Kun arki tuntuu haastavalta voi pysähtyä hetkeksi suunnitelman ääreen ja voi todeta, että onkin asioita, jotka sujuvat paremmin kuin vuosi sitten.

Yksi antoisimmista – vaikkakin raskaimmista – osuuksista JET-koulutuksessa oli tutkintotilaisuus ja siihen valmistautuminen. Kun tutkintoa suorittaa hiljalleen 1,5 vuotta, tutkintotilaisuudessa summaa opit: miten olen muuttunut johtajana, missä olen nyt ja mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteeni. Tuli mietittyä, mitä olen oikeasti oppinut ja miten hahmotan työtäni ja johtamista. Se oli ammatillisessa mielessä erittäin hyödyllinen ja palvelee tulevaisuudessakin presentaationa omasta osaamisestani vaikkapa työnhaussa.

Todistus johtamis- ja esimiesosaamisesta

Työmarkkinoilla on tarve, että voi todistaa osaamisensa. JET on näyttö siitä, että on opiskellut johtamista, ja uskon, että se auttaa minua työmarkkinoilla tulevaisuudessakin. Oma opistotasoinen koulutukseni oli nimenomaan substanssiin liittyvä, joten halusin todistuksen myös johtamisosaamisestani.

Olen äärettömän tyytyväinen siihen, että on tarjolla tällainen edullinen esimieskoulutus kuten JET. Se auttaa juuri minun tilanteessani olevia eli esimiestyötään aloittavia. Johtamisen erikoisammattitutkinnon ehdoton etu on konkretia eli se, että asioita ei käsitellä vain teoriassa ja ideaalitilanteissa vaan tartutaan käytäntöön. Sitähän johtamisen arkikin on.

Lue myös bloggaukseni #hyvätyöpaikka Muutoksen ammattilaiset -blogista.

20.5.2015Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelijakokemuksia