Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto, KiAT paransi asiakasluottamusta

Julkaistu 18.5.2015
Jukka Jyrkänvaara

Jukka Jyrkänvaara, kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

Aloittaessani kiinteistövälitysalalla huomasin pian, että nykyinen markkinatilanne on tehnyt kiinteistövälitysalalla työskentelystä entistä vaativampaa. Asiakkaat odottavat kiinteistövälittäjältä laajaa alan tuntemusta, ammattitaitoa ja varmuutta, sillä ala on erittäin kilpailtu. Urani alkuvaiheessa minulla ei ollut kiinteistönvälitysalan koulutusta, joten sen hankkiminen oli itsestään selvää. 

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto eli KiAT antoi varmuutta ja erinomaisen pohjan työskennellä alalla. Koulutuksen jälkeen olen kiinteistönvälittäjänä huomattavasti ammattimaisempi kuin aiemmin. Sain itsevarmuutta sekä paljon uutta tietoa. 

Lisäksi KiAT-koulutuksesta oli hyötyä valmistautuessani LKV-kokeeseen. Koulutuksessa nimittäin käytiin läpi LKV-kokeiden kaltaisia kysymyksiä, mikä helpotti kokeeseen valmistautumista. Myös lakikirja ja sen käyttö tulivat tutuksi koulutuksessa, mistä on todella paljon apua LKV-kokeessa. Sainkin oman LKV-pätevyyteni, ja KiAT:lla on iso merkitys onnistumiseen. 
iltu. Urani alkuvaiheessa minulla ei ollut kiinteistönvälitysalan koulutusta, joten sen hankkiminen oli itsestään selvää. 

Ennen koulutusta tukeuduin haastavammissa ammatillisissa kysymyksissä kollegoihini, mutta on ollut ilo huomata, että nykyään he kysyvät enemmän minulta.

Koulutus on tuonut vakuuttavuutta, mikä on lisännyt luottamusta asiakkaan ja kiinteistönvälittäjän välillä. Ennen tukeuduin haastavammissa ammatillisissa kysymyksissä kollegoihini, mutta on ollut ilo huomata, että nykyään he kysyvät enemmän minulta. Varttuneempanakin voi siis oppia paljon uutta ja kapasiteettia uuden omaksumiseen löytyy vielä paljon!

Kiinteistönvälittäjäksi opiskelu haastavaa mutta palkitsevaa 

Tapa, jolla opiskelut suoritettiin työn ohessa, sopi minulle erittäin hyvin. Koulutus oli toki rankka, lähinnä ajankäytön kannalta, mutta oli hienoa, että koulutuksessa opittua sai toteuttaa suoraan käytäntöön. Jaoin opiskelukokemuksia sekä pohdimme koulutuksessa käsiteltyjä caseja työpaikalla yhdessä kollegojen ja työpaikkaohjaajani kanssa. 

Parhaimman hyödyn kiinteistönvälityskoulutuksesta saa, jos suhtautuu koulutukseen sen edellyttämällä vakavuudella. Kannattaa huolehtia siitä, että perehtyy oikeasti tehtäviin ja hyödyntää kaikki mahdollisuudet, joita koulutus tarjoaa – se on keino kasvaa paremmaksi kiinteistönvälittäjäksi! 

Verkostosta näkemys koko Suomen kiinteistönvälitysbisnekseen

Ryhmässä opiskelusta oli paljon hyötyä: kävimme yhdessä läpi erilaisia caseja pidempään alalla toimineiden kanssa. Koska ryhmän opiskelijat olivat eri puolilta Suomea, sai laajaa näkemystä kiinteistöalasta ja sen erityispiirteistä Suomessa. Kiinteistöalan koulutus oli antoisa myös verkostoitumisen kannalta – opiskeluajoilta jäi pari henkilöä, joiden kanssa olemme pitäneet yhteyttä ja keskustelemme kiinteistöalaan liittyvistä asioista. Kiinteistönvälityskoulutuksesta on ollut minulle suuri hyöty ammatillisesti ja henkilökohtaisesti.

Jaa sivu