Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Kokemuksia Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnosta
 

Minna Laine, toimitusjohtajaMinna Laine

Lähetän kaikki yrityksemme uudet työntekijät opiskelemaan Kiinteistönvälitysalan ammattitutkintoa Markkinointi-instituuttiin!

Olen työnantajana valmis satsaamaan, sillä tiedän omasta kokemuksestani, mikä hyöty KiAT:sta on sekä välittäjälle että työnantajayritykselle.

Kiinteistönvälitysalan ammattilaisille sopiva koulutus

Ostimme muutama vuosi sitten yhtiökumppanini kanssa ulkomaan asuntokauppaan liittyvän liiketoiminnan. Sittemmin perustimme myös uuden brändin kotimaan kiinteistönvälitykseen.

Oma KTM-koulutukseni ja teollisuus- ja rahoitusalan työkokemus eivät varsinaisesti ole valmistaneet kiinteistönvälitysalalle, ja totesinkin, että en tiedä tarpeeksi kiinteistönvälitysbisneksestä voidakseni johtaa yritysten toimintaa niin ammattimaisesti kuin haluan. Toimitusjohtajana minun tulee tietää kotimaan kiinteistö- ja asunto-osakekaupan säännökset sekä hyvän välitystavan käytännöt.

Rekrytoimamme uusi työntekijä suositteli minulle Markkinointi-instituuttia ja Kiinteistönvälitysalan ammattitutkintoa, joista hänellä oli hyvät kokemukset. Markkinointi-instituutin kouluttajat ja koulutuksen suunnittelija ovat alan ammattilaisia ja olleet itse kiinteistönvälitysalalla töissä, joten he tietävät, mistä puhuvat. Koulutus oli tarkasti suunniteltu alan ammattilaisille sopivaksi.

Taito hoitaa itsenäisesti kiinteistö- ja osakekauppa

Omia suosikkejani olivat ehdottomasti kiinteistönvälitysalan lakiin liittyvät teemat. Koulutuspäivät olivat todella mielenkiintoisia ja harjoitukset opettivat paljon, kun niihin sai vielä henkilökohtaisen palautteenkin kouluttajalta. Lakikirjaa käytiin tarkasti läpi, joten opin käyttämään sitä sujuvasti ja pystyn hyödyntämään oppia jatkuvasti käytännön työssäni.

Pystyn nyt hoitamaan käytännössä koko myyntiprosessin, mihin aiemmin tarvitsin tukea toisilta. Osaan tehdä esim. kiinteistö- tai osakekaupan kaikkien säädösten mukaisesti. Pystyn siis tuuraamaan alaisiani ja opastamaan uusia asuntomyyjiämme, mikä luo varmuutta ja joustavuutta toiminnallemme.

Oivalsin, että meidän on otettava tarkasti huomioon Suomen lainsäädännön määrittelemät asiat myös ulkomaan kiinteistökaupassa ja erityisesti markkinoinnissa, koska olemme suomalainen yritys. Monet ulkomaan kohteista kiinnostuneet asiakkaamme tuntevat hyvin asunto- ja kiinteistökaupan lainsäädännön, ja nyt pystyn aiempaa kattavammin kertomaan lakien ja säädösten eroista esimerkiksi Suomen ja Espanjan välillä.

Koulutuksessa mietittiin paljon käytännön asioita. Oppimani myötä täsmensimme yrityksemme ohjeistuksia, ja sain paljon ajatuksia markkinointiin, myyntiin ja siihen, miten asiakashankintaa voi tehdä uudella tavalla.

Koko henkilöstölle KiAT ja LKV-pätevyys

Näen, että kiinteistönvälitysalan opinnot ja pätevyydet tuovat vakuuttavuutta toimintaamme asiakkaan silmissä. Suomalaiset luottavat niin kotimaan kuin ulkomaan asuntokaupoissa toimijoihin, jotka voivat todentaa ammattitaitonsa. Tällä hetkellä koko myyntityötä tekevällä henkilöstöllämme on suoritettuna LKV-pätevyys ja useammalla myös KiAT. Nyt voimme rekrytoida joukkomme uusia työntekijöitä, joilla ei vielä LKV-tutkintoa ole.

Lisäksi KiAT:n opiskelu valmentaa erinomaisesti LKV-kokeeseen. Sain itse LKV-pätevyyden vielä KiAT-opintojeni aikana, mikä kertoo siitä, miten hyvät Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon opinnot olivat jo siihen mennessä olleet. Ne ehdottomasti auttoivat läpäisemään LKV-kokeen.

13.10.2017

 

              

Jukka Jyrkänvaara, kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto, KiAT paransi asiakasluottamusta ja loi pohjan LKV-pätevyydelle

Aloittaessani kiinteistövälitysalalla huomasin pian, että nykyinen markkinatilanne on tehnyt kiinteistövälitysalalla työskentelystä entistä vaativampaa. Asiakkaat odottavat kiinteistövälittäjältä laajaa alan tuntemusta, ammattitaitoa ja varmuutta, sillä ala on erittäin kilpailtu. Urani alkuvaiheessa minulla ei ollut kiinteistönvälitysalan koulutusta, joten sen hankkiminen oli itsestään selvää.

  

Jukka Jyrkänvaara  

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto eli KiAT antoi varmuutta ja erinomaisen pohjan työskennellä alalla. Koulutuksen jälkeen olen kiinteistönvälittäjänä huomattavasti ammattimaisempi kuin aiemmin. Sain itsevarmuutta sekä paljon uutta tietoa.

Lisäksi KiAT-koulutuksesta oli hyötyä valmistautuessani LKV-kokeeseen. Koulutuksessa nimittäin käytiin läpi LKV-kokeiden kaltaisia kysymyksiä, mikä helpotti kokeeseen valmistautumista. Myös lakikirja ja sen käyttö tulivat tutuksi koulutuksessa, mistä on todella paljon apua LKV-kokeessa. Sainkin oman LKV-pätevyyteni, ja KiAT:lla on iso merkitys onnistumiseen.

Koulutus on tuonut vakuuttavuutta, mikä on lisännyt luottamusta asiakkaan ja kiinteistönvälittäjän välillä. Ennen tukeuduin haastavammissa ammatillisissa kysymyksissä kollegoihini, mutta on ollut ilo huomata, että nykyään he kysyvät enemmän minulta. Varttuneempanakin voi siis oppia paljon uutta ja kapasiteettia uuden omaksumiseen löytyy vielä paljon!

Kiinteistönvälittäjäksi opiskelu haastavaa mutta palkitsevaa

Tapa, jolla opiskelut suoritettiin työn ohessa, sopi minulle erittäin hyvin. Koulutus oli toki rankka, lähinnä ajankäytön kannalta, mutta oli hienoa, että koulutuksessa opittua sai toteuttaa suoraan käytäntöön. Jaoin opiskelukokemuksia sekä pohdimme koulutuksessa käsiteltyjä caseja työpaikalla yhdessä kollegojen ja työpaikkaohjaajani kanssa.

Parhaimman hyödyn kiinteistönvälityskoulutuksesta saa, jos suhtautuu koulutukseen sen edellyttämällä vakavuudella. Kannattaa huolehtia siitä, että perehtyy oikeasti tehtäviin ja hyödyntää kaikki mahdollisuudet, joita koulutus tarjoaa – se on keino kasvaa paremmaksi kiinteistönvälittäjäksi!

Verkostosta näkemys koko Suomen kiinteistönvälitysbisnekseen

Ryhmässä opiskelusta oli paljon hyötyä: kävimme yhdessä läpi erilaisia caseja pidempään alalla toimineiden kanssa. Koska ryhmän opiskelijat olivat eri puolilta Suomea, sai laajaa näkemystä kiinteistöalasta ja sen erityispiirteistä Suomessa. Kiinteistöalan koulutus oli antoisa myös verkostoitumisen kannalta – opiskeluajoilta jäi pari henkilöä, joiden kanssa olemme pitäneet yhteyttä ja keskustelemme kiinteistöalaan liittyvistä asioista. Kiinteistönvälityskoulutuksesta on ollut minulle suuri hyöty ammatillisesti ja henkilökohtaisesti.

18.5.2015

Kiinteistövälitysalan ammattitutkinnon, KiATin opiskelukokemuksia