Koulutuksesta vahvuutta taloushallinnon ymmärtämiseen

Julkaistu 31.5.2016

Tiina Virtanen, HR- ja talouspäällikkö, Elintarviketeollisuusliitto ry

Tiina_Virtanen_400x400.jpg

Jo ennen opintojani työnkuvaani kuuluivat henkilöstöhallinnon lisäksi taloushallinnon tehtävät. Kun kehityskeskustelussa kävi ilmi haluni vahvistaa taloushallinnon osaamistani, oli työnantajani valmis osallistumaan koulutukseeni.

Olin opiskellut Markkinointi-instituutissa aiemmin Henkilöstöpäällikön tutkinnon. Sen vuoksi tiesin, missä halusin Talouspäällikön tutkintoni suorittaa.

Koulutus sopii mielestäni kaikille, jotka haluavat kehittää itseään taloushallinnon alalla. Koulutuksessa menestymisen ratkaisi oma sitoutuminen ja motivaatio – opiskelijan taustasta riippumatta.

Motivaatiosta voimaa Talouspäällikön tutkinnon suorittamiseen

Ennen Talouspäällikön tutkinnon aloittamista olin varannut sen suorittamiselle aikaa. Siitä huolimatta opinnot aloitettuani yllätyin tutkintoon liittyvien harjoitusten haastavuudesta ja käytinkin loma-aikaani harjoitusten tekemiseen. Tämä ei minua kuitenkaan haitannut – olinhan motivoitunut opiskeluun.

Talouspäällikön tutkintoa suorittaessani nautin erityisesti  koulutuspäivistä. Korkeatasoisia kouluttajia oli ilo kuunnella. Kouluttajien esittelemät yritysesimerkit auttoivat ymmärtämään käsiteltävän aiheen entistä syvällisemmin. Vaativia aihealueita käytiin läpi erilaisilla työmuodoilla niin pareittain kuin ryhmissäkin.

Koulutuksen neuvot käyttöön omassa organisaatiossa

Talouspäällikön tutkinnon suorittaminen on vahvistanut tilinpäätöksen analysointitaitojani. Sain koulutuksesta lisäksi erilaisten yhtiömuotojen taloushallintaan neuvoja, jotka ovat tulleet työssäni aktiiviseen käyttöön.   

Sijoitustoimintaa käsiteltiin koulutuksessa useissa eri moduuleissa. Sama kouluttaja onnistui pitämään jatkumon yllä sijoitustoiminnan pariin kouluttaessaan, jolloin huomasin uuden tiedon täydentävän aiempaa. Näin oma oppiminen oli helppo havaita!

Talouspäällikön tutkinnon oppien tuominen omaan työyhteisööni on onnistunut koulutukseni, kokemukseni ja persoonani yhdistelmällä. Taloushallinto on monille epämukavuusaluetta, mutta ymmärrykselläni ja assertiivisella asenteellani olen onnistunut tuomaan vahvuutta taloushallintoon myös muille työntekijöille.

Paras tulos esiin sitoutumisella ja motivaatiolla

Koulutus sopii mielestäni kaikille, jotka haluavat kehittää itseään taloushallinnon alalla. Oma Talouspäällikön tutkintoa suorittava ryhmäni oli hyvin heterogeeninen. Koulutuksessa menestymisen ratkaisi oma sitoutuminen ja motivaatio – opiskelijan taustasta riippumatta.

Markkinointi-instituutissa ollaan opiskelijoiden tukena läpi koko tutkinnon suorittamisen ajan. Kouluttajien mentorimainen ote auttaa säilyttämään keskittymisen opintoihin. Opintoja oli myös mahdollista jättää tarvittaessa vähemmälle, mikä antoi mahdollisuuden oman ajan vietolle.

Talouspäällikön tutkinnon suorittamisen jälkeen olen ylpeä itsestäni: minä pystyin siihen! Nyt aion antaa saavutetun tiedon ja taidon muhia, jotta saan ne kehitettyä käytännön työhön.

Jaa sivu