Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Kokemuksia MJD-tutkinnosta
 

Toni Renberg, markkinointi- ja koulutusjohtaja, PerkinElmer Turku Site

MJD-tutkinnosta keinoja ja itseluottamusta vastuullisen työroolin haltuunottoon

Sain kimmokkeen johtotason markkinointikoulutukseen, kun siirryin organisaatiossani markkinointiviestinnän toteuttajasta markkinointiviestinnän ja koulutustoiminnan johtoon. Halusin saada kokonaisvaltaisempaa markkinointinäkemystä. Työnantajani tuki kehittymishaluani – niinpä hakeuduin MJD-tutkinnon opintoihin.

Ideat heti käyttöön – ja koulutuksen tulokset esiin

MJD-opintojeni tuloksena aloimme organisaatiossani seurata markkinoinnin, viestinnän ja myynnin yhteistyötä entistä tarkemmin. Teimme CRM:n käytöstä aiempaa säännöllisempää ja hallitumpaa. Nyt jokainen liidi viedään CRM:ään ja niiden hoitoa seurataan.

  

Toni Renberg  

Opin koulutukseni avulla pohtimaan laaja-alaisemmin toiminnan tuloksellisuuden mittausta. Mitä ylipäätään haluamme mitata? Ovatko markkinointiviestinnän tavoitteet linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa? Kuinka tuloksia tulkitaan ja hyödynnetään? Otimmekin esimerkiksi CRM:ssä käyttöön uusia, meille tarpeellisia työkaluja tietojen keräämiseksi.

Aloimme myös panostaa arvolupausten määrittelyyn ja dokumentointiin. Näin pystymme kautta linjan viestimään paremmin mistä arvo asiakkaillemme tulee.

Näkökulman vaihdos edistää koko organisaation muutosta

Koulutuksen harjoitukset pystyin tekemään niin, että pohdin niissä omaa organisaatiotani. Samalla, kun tuli miettineeksi aiheita oman yrityksen kannalta, sai niistä apua omaan työhönkin. Harjoitukset pakottavat ajattelua uusiin näkökulmiin, mikä on äärimmäisen hyödyllistä muutoksen aikaansaamiseksi organisaatiossa.

MJD-tutkinto soveltuu mielestäni erityisesti henkilöille, jotka ovat tehneet markkinointiviestintää toteuttavammassa roolissa. Koulutuksesta sain tukea markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen kokonaisuutena. Lisäksi sain valmiuksia osallistua markkinoinnin ja myynnin prosessien yhtenäistämiseen sekä tulokselliseen johtamiseen.

Strategiatyön ymmärryksestä vahvuutta markkinoinnin johtamiseen

MJD-tutkinnon  opinnot täyttivät ja ylittivät odotukseni. Näkemykseni markkinoinnista laajeni ja sain työkaluja strategiakeskusteluun osallistumiseen. Nyt kykenen käymään strategiaa läpi organisaatiossani myös ylemmällä tasolla sekä jatkossa edistämään järjestelmällisemmin sen toteutusta.

Koulutukseni ei jäänyt pelkästään luokkahuoneisiin tai tehtäviin: on hieno tunne, kun pystyn vaikuttamaan ja auttamaan omaa organisaatiotani kehittymään.

10.6.2016

 

Heli Vastamäki, viestintäpäällikkö
Keski-uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda)

Sain laajan kuvan siitä, mitä on markkinointi ja asiakaskokemuksen hallinta nykyaikaisessa organisaatiossa.
Katso video Heli Vastamäen MJD-tutkinnon opiskelukokemuksista.

 


20.12.2015Anne Lind, markkinointipäällikkö, SPR Veripalvelu

Vuoden Tunnistettava muutos 2013 -kilpailun voittaja

Haluan kehittyä jatkuvasti

Olen siirtynyt urallani viestintätehtävistä intohimoni, markkinoinnin, pariin. MJD-tutkinto oli osa kehittymissuunnitelmaani. Minulla on nyt tutkinnon myötä vahva teoriatausta työni tueksi ja varastossa sata uutta ideaa sen kehittämiseksi. Koulutuksen aikana minut ylennettiin markkinointipäälliköksi.

  

Anne Lind
 

Johdon kiittelemä malli markkinoinnin tehokkuuden seurantaan

Kehitin koulutuksen innoittamana työkalun Veripalvelun viestinnän ja markkinoinnin tehokkuuden seurantaan. Työkalu yhdistää verenluovuttajille tehtävien huomioarvokyselyiden tulokset sekä markkinoinnin kustannukset, joten voimme seurata, mikä media toimii missäkin kustannustehokkaimmin.

Jatkuvan mittaamisen avulla voimme tehdä päätelmiä maksetun ja ansaitun median tehoista, kustannustehokkuudesta, viestien sisältöjen merkityksestä verenluovuttajien aktivointiin, kanavavalinnoista, alueellisista eroista ja ennen kaikkea siitä, minkälaista viestintää ja aktivointia verenluovuttajat itse toivovat. Kanavaoptimointi on tuonut meille isoja säästöjä. Veripalvelun loppuasiakkaille eli sairaaloille hyöty näkyy pidemmällä tähtäimellä, sillä kaikki säästöt vaikuttavat lopulta myös verivalmisteiden hintoihin.

Intoa ja konkreettisia muutoksia työn tekemiseen

Puhkuin koulutuspäivien jälkeen intoa työni kehittämiseen, aina pikkupalasista isoihin kokonaisuuksiin. Muistiinpanoni täyttyivät ideoista, joita kouluttajat ja keskustelut opiskelukavereiden kanssa synnyttivät.

Olen tarttunut tuumasta toimeen ja saanut aikaan konkreettisia ja toimivia muutoksia. Koen osaavani koulutuksen ansioista johtaa markkinointia asiakas- ja strategialähtöisemmin kuin ennen.
En aio jäädä tyytyväisenä paikoilleni, vaan haluan kehittää itseäni jatkuvasti. Osaamisen kehittäminen kasvattaa rohkeutta ja uskoa itseen sekä motivoi ja lisää hyvinvointia. Olen jatkanut opiskelua MJD-tutkinnon jälkeen. Tässä työssä täytyy pysyä ajan hermoilla, koska maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti.

24.1.2014

Markkinoinnin johtamisen tutkinto, MJD oli aiemmin nimeltään Diploma in Marketing and Communications Management, MJD.

MJD-tutkinnon opiskelijakokemuksia