Talouspäällikön tutkinnon opiskelu kasvatti työmarkkina-arvoa ja toi vastuullisempia tehtäviä

Julkaistu 2.8.2018
Paula Hipari

Paula Hipari, Financial Administration Manager, Fondia

Olen opiskellut aikaisemmin liiketaloutta ja suuntautunut taloushallintoon ja talouden johtamiseen. Monipuolisissa taloushallinnon tehtävissä olen työskennellyt valmistumisestani lähtien. Koin tarpeelliseksi kehittää itseäni ja kerrata asioita, koska edellisen tutkinnon opiskelemisesta oli jo aikaa. Kiireisen työn ohella opiskeleminen mietitytti, mutta esimieheni kannusti minua.

Talouspäällikön tutkinto vaikutti heti sisällöltään ja aikataulultaan minulle sopivammalta.

Löytäessäni Markkinointi-instituutin Talouspäällikön tutkinnon, se vaikutti heti sisällöltään ja aikataulultaan minulle sopivammalta. Sainkin työni järjesteltyä niin, että pystyin osallistumaan opetukseen täysillä. Lähiopetuspäivät oli hyvin järjestetty ja niitä oli sopiva määrä työn oheen sovitettavaksi.

Opiskeleminen tuli hyvään vaiheeseen, koska organisaatio kasvaa kovaa vauhtia. Jo opiskelun aikana ja sen jälkeen olen saanut lisää vastuuta ja uusia työtehtäviä. Minulle palkattiin avuksi työpari, jotta voin itse keskittyä enemmän raportointiin ja muihin haastavampiin tehtäviin, kuten liikevaihdon seurantaan sekä tulosraportoinnin tekemiseen. Lisäksi perehdytän ja opetan juristeja laskutusjärjestelmän käyttöön ja neuvon heitä muun muassa tuottavuuslukujen lukemisissa. 

Tulokset heijastuvat työyhteisöön

Koen, että opiskelu oli hyvin erilaista kuin aiemmin suorittamani AMK-tutkinnon opiskeleminen, koska tehtyäni useita vuosia alan töitä pystyn paremmin soveltamaan teoriaa käytäntöön. 

Olen pystynyt jakamaan tietoa ja infopaketteja kollegoilleni.

Olen pystynyt jakamaan tietoa ja infopaketteja kollegoilleni. Otimme työpaikallani käyttöön muun muassa taloushallinnon vuosikalenterin. Lisäksi pääsin kertomaan organisaatiomme myyntipuolelle mitä tulee huomioida esimerkiksi henkilöstön palkitsemisessa verosuunnittelun näkökulmasta. 

Ei pelkkää puhetta 

Odotin Talouspäällikön koulutukselta erityisesti varmuutta ja ymmärrystä tilinpäätökseen ja verosuunnitteluun. Koulutus vastasi odotuksiani, sillä sain lisää osaamista ja varmuutta organisaation taloudelliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon monesta eri näkökulmasta. Ymmärrän nyt konsernitilinpäätöstä entistä paremmin ja tilinpäätöslukutaitoni kehittyi huomattavasti – osaan tulkita miten yrityksellä menee. Lisäksi sain paljon hyviä vinkkejä muun muassa budjetointiin ja kannattavuuslaskentaan.

Talouspäällikön tutkinnon lähipäivillä käytiin läpi oikean työelämän case-esimerkkejä. Lähipäivien kouluttajat osasivat pitää mielenkiintoa yllä, luennot eivät olleet pelkää puhumista ja teoriaa! Ryhmätöitä ja tehtäviä tekemällä asiat jäivät hyvin mieleen.

Pääsin hyvin sisälle yrityksen lukuihin, koska linkitin tehtävät omaan työhöni.

Pääsin hyvin sisälle yrityksen lukuihin, koska linkitin tehtävät omaan työhöni. Tehtävät opettivat uusia käytäntöjä. Haastavimmissa tehtävissä Markkinointi-instituutin yhteyshenkilö auttoi ja opasti eteenpäin. 

Vaikka viimeinen tehtävä oli aika työläs, minulle jäi kipinä jatko-opiskeluun. Voin suositella Talouspäällikön tutkintoa kaikille taloushallintopuolta, analysointia tai laskelmia, tulokseen liittyvää suunnittelua tai analysointia tekeville. Koulutus hyödytti minua ammatillisesti ja paransi asemaani työmarkkinoilla – tutkinnon suorittamisen jälkeen etenin organisaatiossamme laskutuspäällikön ja muista taloushallinnon koordinoivista tehtävistä Financial Administration Managerin tehtäviin.

Talouspäällikön tutkinto

   Espoon toteutus

   Oulun toteutus

Jaa sivu