Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Kokemuksia Tekstisuunnittelijan tutkinnosta
 

Marjo Saarela, mainonnansuunnittelija, Tokmanni

Koulutuksessa löytyi sisäinen tekstisuunnittelija ja uusi työminä

Tekstisuunnittelijan tutkinnossa muutuin Excel-taulukoita näppäilevästä assistentista luovaksi sanailijaksi. Samalla kun uusi työminäni syntyi, uudistin myös yrityksemme markkinointiviestintää.

Voisin oikeastaan tiivistää, että lähdin hakemaan tekstinsuunnittelijan koulutuksesta neuvoja yhden työtehtävän hoitamiseen, mutta saavutimme todella paljon enemmän.

  

Marjo Saarela opiskeli Tekstisuunnittelijan tutkinnon  

Tekstisuunnittelun noviisista luovaksi kirjoittajaksi

Kun siirryin Tokmannilla kaupantuesta markkinointiin osastouudistuksen vuoksi, minulle tarjottiin mahdollisuutta aloittaa uutena tehtävänä myymäläradiospottien kirjoittaminen sekä opiskella uutta roolia tukeva Copywriterin työ -kurssi Markkinointi-instituutissa. Minulla ei ollut aiempaa kokemusta tekstinsuunnittelusta, joten hieman epävarmana, mutta innokkaana, otin tehtävän vastaan.

Aloin siis kirjoittaa myymäläradiospotteja ja samalla muitakin markkinointitekstejä mm. printtimainontaan. Taitoni kehittymisen myötä pystyin kehittämään myös markkinointiviestejämme sekä ideoin tapoja yhtenäistää ja hyödyntää mm. jo tehtyjä markkinointispotteja ja sloganeita koko organisaatiossa. Myöhemmin laajensin koulutuksenikin Tekstisuunnittelijan tutkintoon.

Alan huippukouluttajat inspiroivat

Copywriter-koulutuksessa sain alan huipuilta rohkaisevat tehtäväpalautteet. Palautteet antoivat minulle uskallusta, inspiraatiota ja uskoa itseeni. Niin kurssi, kuin sen fantastiset luennoitsijat, olivat minun muusani.

Koulutuksen ansiosta kehityin ideoijana ja kirjoittajana. Minusta kuoriutui luova työntekijä. Sain käyttööni uusia ideointimenetelmiä, joita minulla oli mahdollisuus soveltaa. Ilman koulutusta kykyni eivät olisi tulleet esiin, eikä yrityksellä olisi tätä luovaa pääomaa.

Näen, miten työtoverinikin uskovat nyt kykyihini. He ovat nähneet, miten itsevarmuuteni työssäni on kasvanut: ennen en uskaltanut puolustaa tekstejäni tai tuoda ideoitani esiin. Esimieheni on alusta asti uskonut, että saan homman toimimaan, ja hän oli oikeassa.

Luova tsemppari uskoo, että jokainen onnistuu

Olen luonut uusia yhteistyötapoja, jotka auttavat meitä ideoinnissa. Antamalla aikaa luovuudelle pidämme luovuutta yllä. 

CV:ssäni on yli kymmenen vuotta lukenut, että ”olen tsemppari, joka uskoo ihmisten onnistuvan rohkealla yrittämisellä”. Nyt minulla on tämä viesti konkreettisesti kerrottavana muille. Elän omaa onnistumistarinaani. Minä tein sen. Ja sen mahdollisti koulutus.

14.6.2016

 

 

Tekstisuunnittelijan tutkinnosta kokonaisvaltaista markkinointiosaamista

Kati Kuha, ammattiteatterin markkinoija ja freelance-copywriter 


Tarve kyseenalaistaa markkinointiviestintää vei minut Tekstisuunnittelijan tutkintoon.

Olin aiemmin valmistunut kauppatieteen maisteriksi ja sen jälkeen käynyt hajanaisesti kursseilla sekä lukenut markkinointialan julkaisuja.               

 

En kuitenkaan päässyt niillä mielestäni riittävän syvälle.
Halusin saada työkaluja ratkaisujen löytämiseen ja niiden perustelemiseen.

Tekstisuunnittelijan tutkinnosta työkaluja ideointiin ja toteutukseen

Tekstinsuunnittelun opinnot toivat lisää ajattelua ja varmuutta organisaationi viestintään. Inspiroiduin luomaan relevantteja ja odottamattomia konsepteja, kestäviä tarinoita, joihin ihmiset mielivät mukaan. Käyn aina ajatuksellisesti läpi kilpailutilannetta, ihmiselämän tarpeita ja toimeksiantajan vahvuuksia. Päämääräni tekstintekijänä on omakehun sijasta ymmärtää lukijan maailmaa, palvella ja koskettaa lukijaa sekä yllättää hänet.

Olen saanut Tekstisuunnittelijan tutkinnon suorittamisen jälkeen kiitosta tavastani tehdä töitä, halustani luoda menestystä ja yhteistyön vaivattomuudesta. Yhteistyökumppanit arvostavat ilmaisuni sisältöä ja luomiani mielikuvia. 

Tärkeiden kilpailutekijöiden huomioiminen niin asiakkaan kuin yrityksen kannalta on vahvuuteni. Esimieheni kehu: "Hyvä teksti huomataan", on jäänyt mieleeni. 

Koulutus vaikutti konkreettisesti organisaatiooni

Tekstinsuunnittelun koulutuksen paras osuus olivat kouluttajat, jotka ovat ammattinsa huippuosaajia. He kannustivat etsimään luovia ratkaisuja suoraviivaisen ajattelun sijaan. Kouluttajien kyky ja rohkeus kyseenalaistaa sekä taito keskittyä olennaiseen auttoivat minua ottamaan vastaan uutta. Oppimisen myötä halusin etsiä tietoa koulupäivän ulkopuolellakin.

Valmistumiseni jälkeen koostin opintoni yhteen ja koulutin niiden avulla kollegoita omassa organisaatiossani. Koulutukseni pohjalta olemme integroineet markkinointiviestinnän ja myynnin entistä tehokkaammin. Tavoitteellisella markkinointiviestinnällä on luultuakin enemmän merkitystä mielikuvan ja tulosten kannalta.

Opiskelu antoi minulle ammattiylpeyttä ja uusia kontakteja. Lisäksi etätehtävien miettiminen auttoi työpaikan ongelmien ratkaisemisessa. Ideoita ja näkökulmia itseni haastamiseen sain puolestani opiskelukavereiden suorituksista ja ryhmätöistä.

Elämässä on muutamia ikimuistoisia virstanpylväitä. Tekstisuunnittelijan tutkinnon suorittaminen on minulle yksi niistä. Se on parhaita päätöksiäni.

Lue myös Kati Kuhan bloggaus opiskelukokemuksista: En halunnut olla kiireinen metsuri

4.4.2016

Kokemuksia Tekstisuunnittelijan tutkinnosta