Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Kokemuksia Tiedottajan tutkinnosta
 

Hanna Kotila, Vuoden tiedottaja 2016

Informaatikko tiedottamista opiskelemassa

Työskentelen informaatikkona Seinäjoen kaupunginkirjastossa, ja kirjasto-ammatillisten töiden lisäksi työnkuvaani oli alkanut kerääntyä kaikkea tiedottamiseen liittyvää.

Kun esimieheni ehdotti, että lähtisin opiskelemaan Markkinointi-instituuttiin Tiedottajan tutkintoa, MTi, en miettinyt asiaa kovin pitkään vaan innostuin heti tutkinnon sisällöstä.

 

Hanna Kotila, Vuoden tiedottaja 2016

Työhön integroituja oppeja

Tiedottajan tutkinnon tehtävät pystyi hyvin tekemään työn ohella, vaikka välillä vähän ruuhkaa olikin. Suurta osaa koulutuksen aikana tehdyistä tehtävistä saatoin hyödyntää suoraan työssäni. Tehtävien tekemiseen motivoi tieto siitä, että lopputulos tulee oikeasti käyttöön.

Tekstien kirjoittamiseen liittyvät opintokokonaisuudet olivat minulle erittäin hyödyllisiä. En ole koskaan kokenut itseäni kummoiseksikaan kirjoittajaksi, mutta nyt tiedän, että ainakin asiatekstien kirjoittaminen onnistuu. Sisälläni aina asustanut kielipoliisi on saanut nyt virallisen aseman myös työpaikalla. Monia muitakin hyödyllisiä ja uusia asioita tuli opiskelun aikana vastaan.

Palkitsevinta on huomata, että on saanut jotain oppeja integroitua niin hyvin omaan tekemiseensä, ettei enää muista, ettei tietäisi tätäkään asiaa ilman koulutusta.

Uutta tekemistä ja suurempaa vastuuta

Myös työpaikalla asiat ovat kehittyneet koulutuksen ansiosta. Meillä on nyt viestintäsuunnitelma, olemme menneet Twitteriin ja Instagramiin ja meillä on jakaa Seinäjoelle muuttajille tarinallinen esite kirjaston palveluista. Minulle on annettu jo koulutuksen kuluessa enemmän vastuuta tiedottamiseen liittyvissä asioissa.

Kehittämishanke toi kirjaston käyttäjien tarinat esiin

Meillä oli ollut puhetta jo kauan ennen opiskeluni alkua, että pitäisi tehdä kirjastosta esite Seinäjoen kaupungin muuttajille jakamaan tietopakettiin. Jo silloin oli mielessä, että ei haluttaisi tehdä perinteistä esitettä, jossa luetellaan saatavilla olevia palveluita, vaan halusimme erottua. Tämä hanke jäi muiden kiireiden jalkoihin, kunnes minun piti valita aihe kehittämistyölleni. Tavoitteeksi muotoutui tehdä esite, jossa asiakkaat kertovat omilla tarinoillaan, miksi kirjastoon kannattaa tulla. Kun pääsin vauhtiin, niin teoriaosuuden kirjoittaminen sujui vanhalla rutiinilla. Itse esitteen kohdalla mietin välillä, että miksi ihmeessä valitsin tämän aiheen, enhän minä osaa tällaista tehdä. Siksi onkin niin hienoa, että työ lopulta onnistui ja tulin vielä valituksi Vuoden tiedottajaksi 2016.

Tiedottajan tutkinto ei mene muuttuvassa maailmassa hukkaan

Tiedottajan tutkintoa voi suositella kaikille, jotka haluavat varmuutta ja uusia näkökulmia työhönsä. Pienemmissä työyksiköissä saattaa hyvinkin olla se tilanne, että viestintään liittyviä töitä tehdään oman toimen ohessa, ilman mitään virallista koulutusta tai edes asemaa. Viestintä on nykypäivänä kuitenkin niin monimuotoista ja tärkeää, että koulutus siihen ei takuulla mene hukkaan. Opiskelu on myös mukavaa vaihtelua normiarkeen.

Viestintä on nyt kattavampaa ja suunnitelmallisempaa

Olen todella iloinen, että aikoinaan huomasin ilmoituksen Tiedottajan tutkinnosta. Sisältöihin tutustuessani totesin, että tarvitsemme juuri tällaista. Onneksi Hanna innostui asiasta. Koulutuksen myötä kirjaston viestintä on selkeästi parantunut: se on suunnitelmallisempaa ja kattavampaa kuin aikaisemmin. Työn ohella opiskelu ei ole aina helppoa, mutta uudet opit ja näkökulmat koituvat yleensä aina koko organisaation ja henkilökunnan hyödyksi.  Aivan mahtavaa, että meillä on Vuoden Tiedottaja organisaatiossamme!

Mervi Heikkilä, esimies

7.10.2016

 

 

Marika Koskinen, Vuoden tiedottaja 2015

Tiedottajaksi rakkaudesta viestintään

Vapaa-aika vaihtui myöhäisiin iltoihin koulukirjojen ja raporttien parissa, kun aloitin Tiedottajan tutkinnon, MTi, opiskelut. Mutta hetkeäkään en ole katunut: opiskelu kannattaa aina.

Nyt uskallan sanoa olevani todellinen viestinnän ammattilainen. Tiedottajan tutkinto ja valinta Vuoden tiedottajaksi antoivat sopivasti lisää varmuutta ja itseluottamusta.

Lue Tiedottajan tutkinnon, MTi, opiskelukokemuksistani: "Tiedottajaksi rakkaudesta viestintään"

   Marika Koskinen, Vuoden tiedottaja 2015

                 

Miia Talvitie, Vuoden tiedottaja 2014

Viestinnän koulutus paransi Vuoden tiedottaja 2014 -voittajan kohderyhmäajattelua

Viestinnän opinnoistani oli kulunut jo pitkä aika, ja siksi halusin päivittää omia tietojani ja taitojani. Päädyin Tiedottajan tutkintoon sekä edeltäjäni että esimieheni suosituksesta.

Kohderyhmäajattelu viestinnän suunnittelun pohjaksi

Tiedottajan tutkinnossa opin keskittymään tunteisiin vetoavaan ja mielenkiintoiseen viestintään. Opin tiivistämään ja välttämään turhaa jaarittelua. Koulutus viritti ajattelemaan entistä enemmän kohderyhmää ja suuntaamaan viestin juuri heille.

Tiedottajan tutkinto sopii mielestäni viestinnän ammattilaisten lisäksi viestintäkoulutukseksi lähes kenelle tahansa. Kaikki tarvitsevat viestintäosaamista. Viestinnällä on iso merkitys omassa työssä onnistumiselle, oli sitten assistentti, koordinaattori, asiantuntija tai esimies.

  

Miia Talvitie  

"Tein koulutuksen aikana laajan kehittämishankkeen sisäisen viestinnän parantamiseen monikansallisessa, yli 2000 hengen organisaatiossamme. Yritys hyödyntää nyt omaa yhteisöään sisäisessä viestinnässä huomattavasti aiempaa paremmin. "
Miia Talvitie, Vuoden Tiedottaja 2014

Kouluttajat ja ryhmä jakoivat viestinnän kokemuksiaan

Kouluttajilla oli iso rooli opiskelussa. Itsenäisesti opiskelemalla ei olisi saanut aikaan yhtä hyviä tuloksia. Hyvistä ja eläväisistä kouluttajista sai todella paljon irti.

Opiskeluryhmässä oli vapauttavaa huomata, miten samanlaisten haasteiden kanssa muutkin painivat. Erilaisissa työyhteisöissä ja rooleissa olevat ihmiset jakoivat kokemuksiaan onnistuneista ratkaisuista.

Kehittämishanke paransi työpaikkani sisäistä viestintää

Työskentelen monikansallisessa noin 2000 hengen organisaatiossa, jonka haasteena on sisäinen viestintä. Tein koulutuksen aikana laajan kehittämishankkeen sisäisen viestinnän parantamiseen. Lähdin liikkeelle perusteista kannustamalla työntekijöitä aktiivisempaan ja sosiaalisempaan työkulttuuriin, jossa viesti kulkee, kun kohdataan muita. Loin intraan yhteisön, jossa työntekijät vastaavat toisten esittämiin kysymyksiin. Yrityksemme hyödyntää nyt omaa yhteisöään sisäisessä viestinnässä huomattavasti aiempaa paremmin.

Kehittämishankkeen ansiosta Markkinointi-instituutti palkitsi minut Vuoden tiedottaja 2014 -palkinnolla!

10.3.2015

 

Pia Jokela,
tiedottaja, Rovaniemen Kehitys Oy
Tiedottajan tutkinto ja Vuoden Tunnistettava muutos 2013 -kilpailun finalisti

Markkinointi-instituutti, Vuoden tunnistettavin muutos 2013, Pia Jokela  


 

Vuoden tiedottaja 2013 kasvoi hortonomista viestinnän ammattilaiseksi

Riikka Kerttula,
tiedottaja, puutarhaneuvoja, Biolan Oy
Tiedottajan tutkinto ja Vuoden tiedottaja 2013


Olen ollut Biolanilla yli kymmenen vuotta puutarhaneuvojana, ja kun työnkuvamme muuttuivat, otin lisäksi tiedottajan tehtävät hoitaakseni.

 

Riikka Kerttula 

 

Googletin koulutuksia ja päädyin Markkinointi-instituutin Tiedottajan tutkintoon, sillä jokainen sen kursseista vaikutti siltä, että siitä olisi hyötyä tiedottajan työssä. Tiedottajana kirjoitan paljon tiedotteita ja sisältöjä nettisivuille sekä kokoan esim. oppaita.

Koulutukseltani olen hortonomi, mutta olen aina kirjoittanut työssäni paljon. Etukäteen vähän arvelutti, mitenköhän pärjään porukassa. Ensimmäisenä päivänä tutustuttaessa kuitenkin huomasin, että olen jo pitkään tehnyt hyvin samanlaisia töitä kuin monet muutkin.

Viestinnän koulutus toi varmuutta tekemiseen

On ollut äärimmäisen innostavaa, että pystyin hyödyntämään kaiken Tiedottajan tutkinnossa tekemäni työssäni. Kirjoitimme paljon tiedotteita, ja vaikka esimerkiksi viestintäsuunnitelman tekeminen niin perusteellisesti oli rankkaa, on ensi vuoden suunnittelu ihanan helppoa, kun pohja on kerran tehty kunnolla.

Viestintäkoulutus toi varmuutta rutiinitekemiseen ja itsevarmuuteni kohosi. Työnkuvassani yhdistyvät puutarhaneuvojan ja tiedottajan työt, joten on kätevää, että sekä tunnen substanssin että osaan viestiä siitä selkeäsi, kiinnostavasti ja vaikuttavasti. Toimittajat ja yhteistyökumppanit luottavat nyt entistä paremmin ammattitaitooni.
Opin paljon uutta myös sisäisestä viestinnästä ja henkilöstön huomioimisesta. On tärkeää pitää henkilöstö ajan tasalla tapahtumista ja huolehtia, että sisäisen viestintä on linjassa johtamisen kanssa.

Viestintä kasvatti brändin arvostusta

Tutkinnon alkaessa päätin käyttää opintoihin pari iltaa joka viikko. Omalla ajalla tehtävät kotitehtävät olivat koulutuksessa parasta, sillä niiden kautta on pakko perehtyä aiheisiin. Olen ollut myös koulutuksissa, joissa ei ole kotitehtäviä, mutta niissä ei opi yhtä paljon.
Kyllä koulutuksesta on todella ollut hyötyä. Esimieheni totesi kehityskeskustelussa, että viestinnässä on otettu tiikerinloikka viimeisen vuoden aikana. Työ näkyy myös kuluttajille: Biolan nousi vuonna 2013 Suomen arvostetuimmat brändit -listauksessa sijalta 231 sijalle 71, ja viestinnällä on varmasti osuutensa siihen.

Kehittämishanke toi Vuoden tiedottaja -palkinnon

Tutkintoon kuuluvassa kehittämishankkeessa tein suunnitelman siitä, miten hyödynnämme kuluttajatutkimusta viestinnässä. Tavoitteena oli oppia kuluttajista, luoda markkinoinnille suuntaviivoja ja etsiä kiinnostavia trendejä tuotekehitykseen.

Uskon, että ilman koulutusta ja sen kehittämishanketta olisimme varmaan vilkaisseet kuluttajatutkimusta, mutta emme olisi kaivaneet meille merkityksellisiä asioita niin tarkasti.

Hieno kiitos kehittämishankkeesta oli Markkinointi-instituutin minulle myöntämä Vuoden tiedottaja -palkinto!

 

 

Vuoden tiedottajaksi 2012 Kaisa Kuuranne SATOsta

Markkinointi-instituutin vuoden tiedottajana palkittu Kaisa Kuuranne saa työssään SATOn viestintäassistenttina kiitosta ihmisläheisestä kirjoitustyylistään. Tiedottajan tutkinnon, MTi, suorittanut Kaisa rohkenee aiempaa vahvemmin puolustaa näkemystään.

Keväällä 2012 Tiedottajan tutkinnosta, MTi, valmistunut Kaisa aloitti tiedottajan opinnot Markkinointi-instituutissa vahvistaakseen omaa osaamistaan. Hänen taitonsa ja kiinnostuksensa olivat vieneet hänet työelämässä viestinnän monipuolisiin tehtäviin, mutta hänellä ei ollut alan koulutusta.

"Esimieheni oli tohkeissaan päätöksestäni aloittaa opinnot. SATOssa on erittäin kannustava ilmapiiri kouluttautumiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen."

 

 

Luotan itseeni ja saan enemmän aikaan

Kaisan työssä opiskelu muutti kaksi asiaa. "Olen varmempi omassa työssäni ja saan enemmän aikaan. Varmuus näkyy mm. siten, että luotan oman kirjoitusjälkeeni, uskallan seisoa vahvemmin omien näkemysteni takana ja osaan perustella ne paremmin. Uusi varmuus on tehostanut työtä", Kaisa kertoo.

Kiitelty kehittämishanke

Tiedottajan tutkintoon kuuluvan kehittämishankkeen aiheeksi Kaisa valitsi kriisiviestinnän: samalla syntyi omalle organisaatiolle luonnos kriisiviestintäohjeeksi.

"Perehdyin erääseen joitakin vuosia sitten tapahtuneeseen alan kriisiviestintää vaatineeseen tapaukseen. Luin materiaaleja, haastattelin mukana olleita toimihenkilöistä johtoportaaseen ja hain särmää työhöni ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja artikkeleista."

Kaisa sai erinomaista palautetta Kriisiviestintä kriisissä – Näkökulmia kriisiviestintään nyt ja ennen -hankkeestaan niin esimieheltään kuin Markkinointi-instituutin kouluttajiltakin. "Opin valtavasti koostaessani materiaalia ja arvostan huomattavasti enemmän työkavereitani: että satolaiset ovat hyviä tyyppejä!"

Tiedottajan tutkinto, MTi, opiskelijakokemuksia