Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Kokemuksia Yrittäjän ammattitutkinnosta
 

Jonna Hyvärinen, yrittäjä,
Arjen Assari

Yrittäjän ammattitutkinto kasvattaa yrittäjäksi. Suosittelen sitä kaikille omaa yritystoimintaa suunnitteleville tai yrittäjyyden alkutaipaleella oleville.  Katso video Jonna Hyvärisen opiskelukokemuksista.

 

16.10.2015


Tuomo Ulander, toimitusjohtaja, Hoivakoti Suvanto

Yrittäjän ammattitutkinnosta loistava pohja yrittäjyydelle

Minulla ei ollut aiempaa kokemusta yrittäjyydestä, joten halu ymmärtää asioita kokonaisvaltaisesti ja ymmärryksen puute saivat minut etsimään yrittäjyyden koulutusta. Markkinointi-instituutin www-sivuilta löysin Yrittäjän ammattitutkinnon (Oulu)ja ilmoittauduin koulutukseen samalta istumalta.

  

Tuomo Ulander
 

Eniten hyödyin liiketoimintasuunnitelman hiomisesta

Yrittäjän ammattitutkinto oli laaja kokonaisuus, joka antoi vastauksia moniin asioihin. Heti koulutuksen alussa tavoitteenani oli oppia ymmärtämään yrittäjyyden eri osa-alueita.

Kun aloimme työstää omia liiketoimintasuunnitelmia, sain paljon vastauksia miettimiini asioihin. Itse hyödyin erityisesti siitä, että koulutusmateriaaleissa esitettiin juuri oikeita kysymyksiä, jotka haastoivat omaa ajatteluani ja pakottivat syventymään asioihin perinpohjin.

Kannustava oli myös liiketoimintasuunnitelman arviointitilaisuus. Tilaisuudessa kolme pitkään yrittäjänä toiminutta henkilöä haastoivat liiketoimintasuunnitelmaani, mikä auttoi tekemään siitä entistä paremman.

Koulutuksen monipuolisuus oli mielestäni todella hyvä asia. Kirjanpito ja palkkahallinto on ulkoistettu omassa yrityksessäni, mutta opin ymmärtämään myös niitä paremmin. Lisäksi sain paljon käytännön vinkkejä mm. markkinointiin kuten Google Adwordsin käyttöön.

Koulutus ei missään vaiheessa tuntunut turhalta eikä irralliselta oman yritystoiminnan kehittämisestä. Kaikki tähtäsi loistavan liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, mikä on jokaisen yrityksen perusta.

Yritystoimintani on nyt paljon johdonmukaisempaa

Yrittäjän ammattitutkinnon ansiosta suunnittelen yritystoimintaani paljon johdonmukaisemmin. Ymmärsin myös, miten tärkeää on keskittyä olennaiseen ja tutkia, ovatko mielessä pyörivät visiot kannattavia liiketoiminnan kannalta.

Markkinointi-instituutissa opin juuri sellaisia asioita kuin toivoinkin. Kustannuksiin verrattuna koulutusta oli paljon – ja mikä parasta – se oli räätälöity omiin aikatauluihin ja yrityksen tilanteeseen sopivaksi. Räätälöinnin ansiosta sainkin koulutuksesta mahdollisimman suuren hyödyn irti.

Suosittelen Yrittäjän ammattitutkintoa erityisesti aloittelevalle yrittäjälle, etenkin jos yritys on vielä idea-asteella ja avoimia asioita on paljon. Tällöin johdonmukaisen liiketoimintasuunnitelman tekeminen on korvaamaton apu.

3.9.2014

 

 

Annika Halmela, yrittäjä, Hoivapalvelu AH-APU Oy

Inspiroiduin haastamaan itseäni yrittäjänä

Olin toiminut terveys- ja sosiaalialan yrittäjänä muutaman vuoden, kun oivalsin tarvitsevani uudet suuntaviivat yritystoimintani kehittämiseen. En halunnut jäädä paikalleni polkemaan, joten päätin hakea ratkaisua Yrittäjän ammattitutkinnosta.

Kouluttajien ja opiskelijaryhmän tuella onnistuin päivittämään yritykselleni toimivan liiketoimintasuunnitelman. Keskityimme yhteen liiketoiminnan osa-alueeseen kerrallaan, mikä helpotti suunnitelman tekemistä.

  Annika Halmela, Yrittäjän ammattitutkinto

Minun ei tarvinnut erikseen pysähtyä miettimään kehitysideoita yritystäni varten, vaan ne syntyivät jo koulutuspäivien aikana.

En tyydy nykytilaan vaan kehitän jatkuvasti

Yrittäjän ammattitutkinto ohjasi minut tehostamaan toimintaani markkinoinnin eri osa-alueilla: uudistin yritysilmeen, laajensin palvelutarjontaa ja kehitin palveluja. Onnistuin tuotteistamaan tarjoamani palvelut, ja nyt palvelujen sisällöt ovat paremmin asiakkaiden ymmärrettävissä.

Rohkaistuin luopumaan monille yrittäjille tyypillisestä ”tehdään niin kuin ennenkin on tehty” -toimintamallista. Oivalsin, että on tärkeää tarkastella yritystoimintaani myös ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta. Yritykseni toiminta on nyt suunniteltua ja järjestelmällistä, ja kehitys näkyy myös asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Kasvatin verkostojani yrittäjäkoulutuksessa

Yrittäjänä työskentelen paljon yksin, joten opiskelijaryhmästä sain tukea yrittäjän arkeen. Kehitämme edelleen yritykseni liiketoimintaa yhteistyössä myös erään kouluttajan kanssa.

Suosittelen Yrittäjän ammattitutkintoa lämpimästi kaikille yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville. Erityisesti alkutaipaleella oleville yrittäjille koulutus tarjoaa hyvän tukiverkoston. Koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa. Ennen ilmoittautumista kannattaa kuitenkin varmistaa, että aikaa on riittävästi koulutuspäiville osallistumiseen ja tehtävien tekemiseen, jotta koulutuksesta saa kaiken hyödyn irti.

Koulutus sopii monille yrittäjille, sillä se ei vaadi suurta rahallista panostusta ja sen rahoitusmuoto on joustava. Koulutuspäiviä oli sopivin väliajoin, jotta ehdin hyvin pyörittää yrityksen arkea ja asiat pysyivät silti tuoreessa muistissa.

Yrittäjän ammattitutkinto on myös hyvä ponnistuslauta jatkokoulutuksille, joissa tähtään tulevaisuudessakin oman yritystoimintani kehittämiseen. Myös verkostoitumalla olen löytänyt samalla alalla ennestään toimivan yrittäjän, jonka kanssa perustimme yhdessä vanhusten päivätoimintoyksikkö Hoivaonnen.

17.2.2014
 
Yrittäjän ammattitutkinnon opiskelijakokemuksia