Asiantuntijat kouluttavat

Meillä voit unohtaa fiktiiviset esimerkit ja koulutehtävämäiset läksyt – ammennamme koulutustemme sisällöt oikeasta työelämästä.

Kouluttajamme tuovat tuoreet terveiset kentältä. Erään asiakkaamme sanoin he tekevät koulutuksistamme "elämyksiä, joiden ei haluaisi loppuvan". Tällä sivulla pääset tutustumaan lähemmin muutamaan heistä.

Minna Ekblom
Kouluttaessani saan itsekin ahaa-elämyksiä

Kokenut, sertifioitu yksilö- ja ryhmäcoachingin ammattilainen, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arvioija ja aikuiskouluttaja Minna Ekblom on vuodesta 2014 lähtien kouluttanut sekä henkilö- että yritysasiakkaitamme liiketoiminnassa, johtamisessa, esimiestyössä ja yrittäjyydessä. Koulutusten keskeisiä aihepiirejä ovat olleet johtaminen, itsensä johtaminen, henkilöstön kehittäminen, viestintä ja vuorovaikutus, perehdytys ja ohjaus sekä työhyvinvointi.

– Yhteistyömme on sujunut erittäin sujuvasti, täysin ongelmitta. Suosittelen yhteistyötä mielelläni muillekin kouluttamisesta kiinnostuneille, Minna Ekblom sanoo.

Kouluttaminen on osallistavaa ja opettavaista

Minna Ekblom kuvailee omaa valmennus- ja koulutustyyliään dynaamiseksi, interaktiiviseksi, osallistavaksi ja opiskelijoita sitouttavaksi. Hän nauttii siitä, että pääsee kehittämään aikuisten osaamista kokonaisvaltaisesti, ja onkin saanut opiskelijoilta erinomaista palautetta.

– Opiskelijat ovat usein olleet vielä jälkikäteenkin yhteydessä jonkin asian loksahdettua paikalleen.

Minna Ekblom
Kokenut, sertifioitu yksilö- ja ryhmäcoachingin ammattilainen, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen arvioija ja aikuiskouluttaja Minna Ekblom.

– Nojana on vahva ja jämäkkä pedagoginen käsikirjoitus ja dramaturgia, jonka turvin varmistan, että päivän sisältö täyttää odotukset, Minna Ekblom kertoo. – Samalla opin itsekin jatkuvasti. Koen usein ahaa-elämyksiä esimerkiksi ryhmätöiden purkujen yhteydessä.

Työtä, josta saa energiaa

Minna Ekblomin koulutuksista aikuiset oppijat löytävät selkeitä työvälineitä, seuraavia askeleita ja itseluottamusta omiin organisaatioihinsa vietäväksi.

– Itse kunkin koko potentiaalin optimaalinen käyttöön valjastaminen sekä opiskelijoiden itseluottamuksen vahvistaminen lienevät niitä keskeisiä tekijöitä, jotka antavat minulle energiaa tässä työssä, Minna Ekblom kertoo.

Ekblom ei pelkää haastamista, moninaisia mielipiteitä eikä voimakastakaan dialogia ja pallottelua vaan uskoo, että avoin keskustelu tukee ja auttaa opiskelijoita toteuttamaan omaa oppimistyyliään ja edistää heidän tavoitteitaan. 

– Uskon, että akateeminen profiilini, 30 vuoden työelämäkokemukseni kahdelta mantereelta ja viidestä eri maasta ja sen mukanaan tuoma erilaisten kulttuurien ja toimintamallien syvällinen ymmärrykseni antavat opiskelijoille mahdollisuuden vapaaseen, avoimeen ja luovaan ilmapiiriin, jossa he voivat luoda ja sanoittaa omat visionsa ja asettaa niiden pohjalta omat konkreettiset tavoitteensa, Ekblom kertoo. 

Piritta Seppälä
Työkseen kouluttavakin innostuu koulutuskeikoista

Viestintä-Pirittana tunnettu Piritta Seppälä on kouluttanut meillä vuodesta 2012 alkaen. Seppälän koulutusten aihepiirejä ovat viestintä, viestinnän suunnittelu ja strategiat, verkkoviestintä sekä sosiaalinen media ja sosiaalisen median strategiat. Seppälä kouluttaa pääasiassa järjestösektorille suunnatuissa koulutusohjelmissa, mutta myös esimerkiksi Copywriterin koulutusohjelmassa.

Tarjoamme asiantuntijoillemme koulutuskeikkojen lisäksi myös muita yhteistyömahdollisuuksia. Seppälän kutsuimme kehittämään Copywriterin koulutusohjelman digiopintoja.

– Meitä asiantuntijoita arvostetaan osaajina ja meistä pidetään myös hyvää huolta. Viestintä minun ja koulutusten vastuuhenkilöiden välillä on mutkatonta, avointa ja suoraa. Voimme antaa palautetta puolin ja toisin, Piritta Seppälä sanoo.

Hän kuvailee yhteistyötä erinomaisen sujuvaksi ja suosittelee sitä muillekin.

– On mukava tulla opetustilanteeseen kun tietää, että asiat ovat varmasti reilassa ja toimivat niin kuin on sovittu!

Piritta Seppälä, Viestintä-Piritta.png
Piritta Seppälän koulutusten aihepiirejä ovat mm. viestinnän suunnittelu ja strategiat, verkkoviestintä sekä sosiaalinen media ja sosiaalisen median strategiat.

Koulutuskeikat tarjoavat vaihtelua omaan työhön

Aikuisopiskelijat tulevat koulutuspäiville erilaisista organisaatioista erilaisilla pohjatiedoilla. Piritta Seppälä pitää tätä sekä haasteena että mahdollisuutena. 

– Kuten muissakin Viestintä-Pirittan koulutuksissa, räätälöin sisältöjäni aina osallistujien tilanteeseen sopiviksi – toisinaan myös ihan lennosta, jos tarve niin vaatii.

Seppälä pyrkii tuomaan koulutuksiinsa mahdollisimman paljon vuorovaikutusta ja varmistaa, että osallistujat oppivat myös toisiltaan. 

 – Pidempien koulutusohjelmien opiskelijat ovat usein jo hioutuneet yhteen ryhmänä ennen kuin tapaan heidät. Silloin keskustelu voi olla luontevampaa kuin koulutuspäivissä, joissa osallistujat ovat yhdessä vain yhden päivän ajan. 

Oman yrityksensä asiakkaiden kouluttaminen on Seppälän päätyötä, mutta yrityksen omat koulutukset ja sparraukset ovat pääasiassa asiakkaille muotoiltuja kokonaisuuksia.

– Nämä avoimet koulutukset ovatkin mukava poikkeus ja lisä päätyöhöni. Ne myös mahdollistavat uusien näkökulmien ja ideoiden saamisen muun työn ohella mukavalla tavalla. 

Koulutuspäivissä kouluttajakin oppii

Aikuisopiskelijoiden motivaatio oppia uutta lähtee pääsääntöisesti heistä itsestään ja heidän omasta halustaan kehittyä. Piritta Seppälälle on tärkeää, että hän kouluttajana pystyy tarjoamaan tiedonjanoisille koulutettaville alan uusinta tietoa, ja että jokainen osallistuja vie koulutuspäivästä mukanaan ainakin yhden uuden idean tai oivalluksen. 

– Ammattilaisilla koulun penkillä on aina omakohtaista kokemusta aiheista, joista puhutaan. Se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden peilata oppeja oman organisaation ja itsensä toimintaan, mutta myös minulle kouluttajana mahdollisuuden kuulla erilaisista käytännön toimintatavoista sekä viestinnän haasteista ja onnistumisista ainutlaatuisella tavalla. Koulutuspäivät ovat siis aina tietyllä tavalla oppimistilanteita myös kouluttajalle! 

Asiantuntijamme bloggaavat

Kati Keronen

”Tiedät varmasti hyvin, että nykypäivän markkinointi ja viestintä ovat asioita, joita ei voi tehdä yksin, eikä edes markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten tiiminä. Mukaan tarvitaan ihmisiä organisaation eri osista tuomaan syvempää ymmärrystä liiketoiminnan kannalta tärkeimmistä tavoitteista, asiakkaista – ja myös tuotteista tai palveluista ja niiden luomista merkityksistä asiakkaiden liiketoiminnassa tai arjessa.”

Lue kouluttajamme Kati Kerosen kirjoitus: Näin viestintä ja markkinointi murtavat perinteisen osastoajattelun 

Kati-Keronen.jpg
Kati Keronen, sisältöstrategi, toimitusjohtaja, Valoria Oy. Kouluttajana mm. Tekstisuunnittelijan tutkinnossa.

Johannes Hesso

Tänä päivänä myynti ei ala kylmäsoitolla asiakkaalle vaan digitaalisessa ympäristössä asiakasta auttamalla. "Myönnän, että olen auttamattoman ujo ja jopa pelokas kontaktoimaan niin kutsuttuja kylmäasiakkaita puhelimitse. Olen silti hyvä myymään. Olen myynyt itseäni ja verkostoani yli kymmenen vuotta yrittäjänä", bloggaa fysioterapia- ja personal trainer -yrittäjä Johannes Hesso. Johannes kouluttaa mm. Markkinointi-instituutin uudistuneessa Myynnin koulutusohjelmassa.

Lue koko bloggaus: Digitaalisessa ympäristössä ujokin myyjä pääsee loistamaan

Johannes Hesso, sisältökuva.png
Johannes Hesso, yrittäjä, Innosta Personal Trainer. Kouluttaa asiakkaitamme mm. Myynnin koulutusohjelmassa.

Juuso Manner

Talousjohtajamme Juuso Manner haluaa jakaa osaamistaan myös kouluttajan roolissa ja bloggaamalla talouden aiheista.

”Yritykset ja myös julkiset työnantajat ovat jo pidemmän aikaa linjanneet, että kasvun suurimmaksi pullonkaulaksi uhkaa muodostua osaamisen puute. Työuria ei voida pidentää eikä työllisyysastetta nostaa ilman että nykyisen työvoiman osaamista parannetaan olennaisesti.” Lue Juuson kirjoitus koulutusten verovapaudesta: Koulutusta arvostetaan sittenkin.

Katso myös, miten asiakkaamme arvioi Juuson pitämiä koulutuspäiviä: opiskelijakokemuksia Kirjanpitäjän ja Palkanlaskijan tutkinnoista

Manner-inspiroidu.jpg
Juuso Manner, konsernin talousjohtaja, Markkinointi-instituutti ja Rastor

Asiantuntijamme webinaareissa

Laura Lares

Nyt ne todella tulevat ryminällä: chatbotit eli ohjelmoidut keskustelusovellukset. Niitä ottavat parhaillaan käyttöön niin yritykset kuin järjestötkin: asiakaspalveluun, jäsenpalveluun, yritys- ja henkilöbrändien vahvistamiseen, neuvontaan, myyntiin, markkinointiin, videoalustoiksi, kartoituksiin, kyselyihin ja viihdekäyttöön. Tule webinaariin kuulemaan parhaat palat tuoreesta tutkimus- ja kokemustiedosta. Keskusteleva rajapinta on monipuolinen mahdollisuus – varsinkin kun enää ei tarvita erillisiä sovelluksia, kirjautumisia tai kalliita jättiprojekteja. Ollaanko teillä jo valmiina? 

Kouluttajamme Laura Lares jakoi parhaat vinkkinsä webinaarissamme. Voit katsoa webinaarin tallenteen tästä: Chatbotit tulevat – oletko valmis?

Laura-Lares400x400.jpg
Laura Lares, hallitusammattilainen, toimitusjohtaja, Woimistamo