Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Koulutusten tasoluokittelu
 

Osaamisen lähtötaso

Tason kuvaus

Tason oppimistavoitteet

Aloittelija

 

Opiskelija tuntee koulutuksen aihepiiriä jonkin verran, tai se ei ole lainkaan ennestään tuttu.

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja tai työkokemusta alalta.

Ammatillisissa tutkinnoissa: perustutkinto

Opiskelija

  • oppii aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja osaa yhdistää niiden merkityksen käytännön työtehtäviinsä
  • osaa soveltaa koulutuksessa opittavia menetelmiä ja taitoja käytännön tehtävissä perustasolla
  • saa riittävät valmiudet toimia alan perustaitoja edellyttävissä tehtävissä.

Osaaja

 

Opiskelija toimii alan tehtävissä ja tuntee koulutuksen aihepiiriä melko laajasti.

Koulutus edellyttää alan peruskäsitteiden ja menetelmien tuntemusta aikaisempien opintojen tai työkokemuksen kautta.

Ammatillisissa tutkinnoissa: ammattitutkinto

Opiskelija

  • laajentaa ja syventää omaa asiantuntemustaan alan uusista kehityssuunnista ja menetelmistä
  • oppii soveltamaan uusia menetelmiä omassa työssään ja kykenee tuottamaan uusia ratkaisuja sekä kehittämään omaa toimintoaan itsenäisesti
  • saa valmiudet ottaa enemmän vastuuta ja kehittyä oman alansa vaativampiin tehtäviin.

Ekspertti

 

Opiskelija on alansa vahva asiantuntija ja toimii alan vaativissa tehtävissä.

Koulutus edellyttää alan koulutusta ja usean vuoden kokemusta alan tehtävissä.

Ammatillisissa tutkinnoissa: erikois- ammattitutkinto

Opiskelija

  • syventää oman alansa erityisasiantuntemusta ja laajentaa näkökulmaansa yli osaamisaluerajojen
  • luo kokonaisvaltaista näkemystä oman alansa kehityksestä ja sen kytkennöistä liiketoiminnan ja toimintaympäristön muutoksiin
  • kehittää itsenäisesti uusia toimintamalleja ja ratkaisuja vaativiin liiketoiminnan haasteisiin.
Koulutusten tasoluokittelu