Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Tietoa opiskelijalle
 

Mikä on oppisopimuskoulutus?

Oppisopimuskoulutus on yksi tapa järjestää ammatillista koulutusta. Se tarkoittaa, että opit pääasiassa omalla työpaikallasi käytännön työtä tekemällä. Täydennät oppimista osallistumalla koulutukseen jossain ammatillisessa oppilaitoksessa kuten Markkinointi-instituutissa.

Oppisopimus on työnantajan, työntekijän ja koulutuksen järjestäjän keskinäinen sopimus, joka on yhtä sitova kuin työsopimus.

Oppisopimuskoulutus sopii sekä sellaisille, joilla ei vielä ole ammatillista koulutusta, että sellaisille, joilla jo on ammatillinen koulutus ja työkokemusta, ja jotka ovat siirtymässä uusiin tai vaativampiin työtehtäviin.

Mitä oppisopimuskoulutuksella voi opiskella?

Oppisopimuskoulutuksella voit suorittaa minkä tahansa Markkinointi-instituutin järjestämän ammatillisen tutkinnon eli ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon (Liiketalouden perustutkinto, merkonomi).

Sinun kannattaa keskustella oman alueen oppisopimustoimiston kanssa, mikä koulutus sopisi sinun tapauksessasi oppisopimuksella opiskeltavaksi.

Mitä oppisopimuskoulutus edellyttää opiskelijalta?

Oppisopimuskoulutusta varten sinulla täytyy olla opiskelemasi alan työpaikka. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun täytyy voida harjoitella ja oppia omalla työpaikallasi niitä asioita, joita valitsemasi tutkinnon suorittaminen edellyttää.

Työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuskoulutus on mahdollista yrityksen palveluksessa oleville tai palvelukseen tuleville henkilöille, itsenäisille yrittäjille ja virkasuhteessa oleville. Oppisopimukselle ei ole yläikärajaa.

Mitä oppisopimuskoulutus edellyttää työnantajalta?

Koska oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu suurimmaksi osin opiskelijan omalla työpaikalla, myös työnantajalla on velvollisuuksia. Lue täältä lisää työnantajan roolista.

Oppisopimus on edullinen koulutusmuoto

Oppisopimuskoulutus on edullinen koulutusmuoto sekä opiskelijalle että työnantajalle. Opiskelija saa työssäoppimisen ajalta palkkaa ja vuosilomaedut.

Koulutuspäivien ajalta työnantajan ei tarvitse maksaa opiskelijalle palkkaa, ellei siitä erikseen sovita. Ellei opiskelija saa palkkaa koulutuspäiviltä, oppisopimusviranomainen maksaa hänelle päivärahaa. Opiskelija voi saada lähiopetuksen ajalta myös matka- ja majoittumiskorvausta. Perheavustusta maksetaan opiskelijalle, jolla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia.

Koska oppisopimus edellyttää työnantajalta sitoutumista opiskelijan työssäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin, työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. Korvausmääriä ei ole säädetty, vaan ne päätetään harkinnanvaraisesti laskennallisin perustein.

Todistus

Kun opiskelu on päättynyt, saat todistuksen suorittamastasi tutkinnosta. Markkinointi-instituutti on velvollinen antamaan tiedot opiskelijan suorituksista oppisopimusviranomaiselle.

Oletko kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta?

Lue vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Toimi näin

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta Markkinointi-instituutissa, sovi asiasta ensin työnantajasi kanssa ja ota sitten yhteys sinua lähinnä olevaan oppisopimustoimistoon.

Jos olet kiinnostunut Liiketalouden perustutkinnosta, voit ottaa yhteyttä suoraan Markkinointi-instituuttiin.

Kysy lisää

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta Markkinointi-instituutissa antaa Mervi Ahoketo, p. 040 533 9666, mervi.ahoketo@markinst.fi.

Internetistä saa tietoja oppisopimuskoulutuksesta osoitteesta www.oppisopimus.fi


 

Tietoa opiskelijalle