Suosittelu

97,9 prosenttia valmistuneista suosittelee Markkinointi-instituuttia. Kyselyyn kutsuttiin kaikki Markkinointi-instituutista vuonna 2017 valmistuneet opiskelijat, ja siihen vastasi 194 valmistunutta.

Asiakkaat vastasivat väittämiin valitsemalla sopivimman lukujen 1–5 välillä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Kaikissa kysymyksissä eniten vastauksia keräsivät arvosanat 4 ja 5, ja jokaisen vastauksen keskiarvo ylsi yli arvosanan 4.

Kyselyssä selvitettiin Markkinointi-instituutin luotettavuutta, joustavuutta, ammattimaisuutta, nykyaikaisuutta, työelämälähtöisyyttä, innovatiivisuutta, rahanarvoisuutta ja monipuolisuutta. Lisäksi selvitettiin, miten asiakkaat kokevat opintojen sopivan työn oheen, ja kuinka tyytyväisiä he ovat saamaansa palveluun. Vastaajat saivat myös antaa arvosanan käymälleen koulutukselle.

Tulos on parempi kuin vuosi sitten tehdyssä kyselyssä, jolloin 95 prosenttia asiakkaista suositteli Markkinointi-instituuttia.

aikuisopiskel-elina2.jpg