Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Markkinointitutkinto, MKT − koulutusta markkinoinnin ammattilaiseksi 1959−2016
 

Yhteen Markkinointi-instituutin tunnetuimpaan ja suosituimpaan tutkintoon, Markkinointitutkinto, MKT, kouluttaminen on päättynyt.

Pääsyyt Markkinointitutkinnon, MKT, lopettamisen taustalla olivat asiakastarpeiden sekä markkinoinnin muutokset yritysmaailmassa.

Vuonna 1959 alkaneesta Markkinointitutkinnosta ehti vuoteen 2016 mennessä valmistua noin 7000 opiskelijaa.

MKT-tutkinnolla varmuutta markkinoinnin tekemiseen

Markkinointitutkinto, MKT, antoi kattavan kuvan markkinoinnin koko kentästä ja siten kehitti opiskelijoista kilpailukykyisiä osaajia markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaukseen.

”Sain teoreettista pohjaa sekä varmuutta työn tekemiseen ja kasvoin ammattimaisemmaksi markkinoinnin tekijäksi”, kertoo opiskelijamme Eva-Maria Vogasianos MKT-opinnoistaan.

Eva-Maria on hyvä esimerkki tutkinnon suorittaneista, jotka ovat valmistuttuaan edenneet haasteellisimpiin tehtäviin: ”Kun aloitin MKT-opinnot, toimin myynti- ja markkinointiassistenttina, ja koulutuksen jälkeen minut ylennettiin nykyiseen päällikköasemaan. Uskon, että koulutuksella oli vaikutusta!”

Tyypillisimmät Markkinointitutkinnon suorittaneet olivat markkinointia työssään aktiivisesti käyttävät ammattilaiset, kuten myyntipäälliköt, tuote-edustajat ja markkinointisuunnittelijat. MKT sopi siis sekä markkinointirooleissa toimiville että muille, jotka olivat sitoutuneita kehittämään omaa markkinointiosaamistaan.

Tutkinnon englanninkielinen nimi on Diploma in Marketing.

Markkinointitutkinnon, MKT, teemoja ja näkökulmia:

  • oman organisaation toimintaympäristön arvioiminen
  • markkinoinnin suuntaaminen ja sen keinot
  • markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen
  • kohderyhmien tavoittaminen markkinointiviestinnän avulla
  • eettinen markkinointi
  • markkinoijan omien taitojen kehittyminen ja kehittäminen tulevaisuudessa

Markkinointitutkinnon tausta ja kehitys

Markkinointitutkinto aloitti vuonna 1959 Markkinointikoulu-nimellä. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa kotimarkkinoilla suoritettavaan tavarakauppaan liittyvissä vastuunalaisissa markkinointitehtävissä tarvittava peruskoulutus. Pääsyvaatimuksena koulutukseen oli joko kauppaopiston suorittaminen tai vastaaviksi katsottujen tietojen osaaminen. Koulutus kesti tuolloin vuoden ja se suoritettiin päiväopintoina.

Markkinointikoulu-nimi näkyy vielä nykyään tutkintonimikkeen lyhenteessä MKT, joka on lyhenne sanoista Markkinointikoulun tutkinto. MKT-tutkinnon suorittaneet saivat virallisen käyttöluvan tittelilleen vuonna 1967 MKT-Markkinoijat Ry:n perustamisen ja Markkinointi-instituutin käsittelyprosessin jälkeen.

Vuodesta 1971 alkaen MKT-tutkinnon on voinut suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähikoulutuspäivät sekä etäjaksot. Viimeinen tutkinnon päiväkouluna suorittanut ryhmä valmistui vuonna 1986; tämän jälkeen kaikki tutkinnot on suoritettu 1,5 vuotta kestävänä monimuoto-opiskeluna.

1990- ja 2000-luvuilla MKT-tutkinto muuntui yhä enemmän kohtaamaan muuttuvan työelämän tarpeita ja koulutus oli suunnattu hyvän peruskoulutuksen ja riittävän työkokemuksen markkinoinnin parissa hankkineille, pääasiassa työelämässä oleville aikuisopiskelijoille.

Markkinointitutkinto, MKT, muuttui vuonna 2011 suoritettavaksi kurssimuotoisena. Ennen muutosta tutkintoon kuuluneet jaksot olivat kaikille opiskelijoille sisällöiltään ja aikatauluiltaan samanlaiset. Muutoksen jälkeen opiskelijat valitsivat yhden pakollisen kurssin lisäksi kolme vapaavalintaista kurssia vaihtuvasta markkinointikoulutusten valikoimasta.

Osoituksena oppimisestaan opiskelijat kirjoittivat MKT-opintojensa aikana ohjatun opinnäytetyön. Opinnäytetyö oli osoitus opiskelijan kiinnostuksen ja kehityksen kohteista markkinoinnin saralla. Lisäksi Markkinointitutkinnon osana kirjoitetun opinnäytetyön tavoitteena oli edistää opiskelijan oman organisaation markkinoinnin kehittämistä.

Markkinointitutkinto, MKT 1959-2016