Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Oppisopimus
 

 

Muiden aihealueiden kysymykset ja vastaukset

Oppisopimusopiskelija Markus Annala

"Parasta oppisopimuksessa oli mahdollisuus tehdä tehtäviä omasta työstä."
Markus Annala, Merkonomi
Liiketalouden perustutkinto

Mikä on oppisopimus ja oppisopimuskoulutus?

Oppisopimuskoulutus on yksi tapa järjestää ammatillista koulutusta. Se tarkoittaa, että opit pääasiassa omalla työpaikallasi käytännön työtä tekemällä. Täydennät oppimista osallistumalla koulutukseen jossain ammatillisessa oppilaitoksessa kuten Markkinointi-instituutissa.

Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimus on työnantajan, työntekijän ja koulutuksen järjestäjän keskinäinen sopimus, joka on yhtä sitova kuin työsopimus.

<< sivun alkuun

 

 

Voinko opiskella oppisopimuksella Markkinointi-instituutissa?

Kyllä. Periaatteessa kaikkia Markkinointi-instituutin järjestämiä ammatillisia tutkintoja voi suorittaa oppisopimuksella. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka: oppisopimus on mahdollista tehdä yrityksen palveluksessa oleville tai palvelukseen tuleville henkilöille, itsenäisille yrittäjille ja virkasuhteessa oleville.  Työajan on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimukselle ei ole yläikärajaa.

<< sivun alkuun

 

 

Mitä koulutuksia voin opiskella oppisopimuksella?

Kaikkia Markkinointi-instituutin järjestämiä ammatillisia tutkintoja voi suorittaa oppisopimuksella.

<< sivun alkuun

 

 

Haluan opiskella oppisopimuksella. Miten toimin?

Ota yhteyttä Markkinointi-instituuttiin, opastamme sinua eteenpäin. Tutkinnoista vastaavan henkilön tiedot löytyvät kunkin koulutuksen sivulta. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta Markkinointi-instituutissa antaa Mervi Ahoketo, p. 040 533 9666, mervi.ahoketo@markinst.fi

<< sivun alkuun

 

 

Pitääkö minulla olla työpaikka, jos haluan osallistua oppisopimuskoulutukseen?

Kyllä. Oppisopimuskoulutuksessa kehität osaamistasi ensisijaisesti työssä oppimalla, joten sinulla on oltava alan työpaikka. Oppisopimus on työnantajan, työntekijän ja koulutuksen järjestäjän keskinäinen sopimus, joka on yhtä sitova kuin työsopimus. Työajan on oltava vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimus on mahdollinen myös itsenäisille yrittäjille.

<< sivun alkuun

 

 

Mitä oppisopimus edellyttää työnantajalta?

Koska oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla, työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan.

Työpaikan on tarjottava sellaisia työtehtäviä, että ne vastaavat oppisopimusopiskelijan valitseman tutkinnon vaatimuksia. Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun varsinaiseen koulutukseen.

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Lue lisää: Tietoa työnantajalle

 

<< sivun alkuun

 

 

Mitkä ovat oppisopimuskoulutuksen kustannukset?

Markkinointi-instituutin järjestämät oppisopimuskoulutukset ovat maksuttomia.

Opiskelija saa työajalta palkkaa ja vuosilomaedut. Koulutuspäiviltä työnantajan ei tarvitse maksaa opiskelijalle palkkaa, ellei siitä erikseen sovita. Tällöin oppisopimuskoulutuksen järjestäjä maksaa hänelle näiltä päiviltä päivärahaa. Perheavustusta maksetaan opiskelijalle, jolla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia. Opiskelija voi saada lähiopetuksen ajalta myös matka- ja majoittumiskorvausta.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä voi tapauskohtaisesti  maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Työnantaja voi myös saada palkkatukea, jos se palkkaa työntekijän yrityksen palvelukseen oppisopimuksella. Lisätietoja palkkatuesta saa työvoimatoimistoista.

<< sivun alkuun

 

Aikuisille suunnatusta oppisopimuksesta löydät lisätietoa myös Opetushallituksen Opintopolusta: Oppisopimus aikuisille.

 

 

 

Oppisopimus