Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Tekstisuunnittelija - UKK
 

​KENELLE TEKSTISUUNNITTELIJAN TUTKINTO SOPII

Pitääkö minulla olla työpaikka mainos- tai markkinointialalta?
Ei tarvitse.

Keitä Tekstisuunnittelijan tutkinnossa opiskelee?
Opiskelijoilla on hyvin erilaisia taustoja, työuria, tavoitteita ja työkokemuksia. Osallistujia yhdistää intohimo kirjoittamiseen ja tekstin suunnitteluun. He ovat kiinnostuneita erityisesti kaupallisesta kirjoittamisesta eli työelämän kirjoittamisesta.

Pitääkö minulla on kirjoittajakokemusta?
Et tarvitse ammatillista kirjoittajakokemusta eli sinulla ei tarvitse olla aiempaa kirjoittajakoulutusta tai työkokemusta kirjoittajan tehtävistä. Useimmilla osallistujilla on kuitenkin jonkinlaista kirjoitustaustaa tai kokemusta tekstin suunnittelusta. Se voi olla esim. pöytälaatikkokirjoittamista, käsikirjoittamista, copywritingia, artikkelien kirjoittamista tai viestinnän tai markkinointiviestinnän tekstien kirjoittamista. Tärkeintä on, että olet motivoitunut kehittämään omia kirjoitustaitojasi.

Olen kiinnostunut Tekstisuunnittelijan tutkinnosta, mutta mietin rahoitusta. Mitä vaihtoehtoja minulla on rahoittaa koulutus?
Opiskeluun on mahdollista saada tukea tietyin ehdoin. Koulutus on myös mahdollista maksaa erissä. Lue lisää rahoitusvaihtoehdoista.

 

TEKSTISUUNNITTELIJAN TUTKINNON SISÄLTÖ

Mitä tutkinto sisältää? Painottuuko koulutus luovaan kirjoittamiseen vai muuhun kirjoittamiseen?
Tekstisuunnittelijan tutkinto sisältää sekä kaupallista markkinointiviestinnän kirjoittamista (mm. copywriting, mainoskirjoittaminen) että viestinnällistä kirjoittamista. Osana koulutusta käsitellään myös oikeakielisyys- ja kielioppiasioita. Koulutus kehittää siis monenlaista ammatillista kirjoittamista. Kirjoittamisen lisäksi koulutus sisältää osoita, joissa keskitytään markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen laajemmin. Koulutuspäivien lisäksi harjoittelet kirjoittamista käytännönläheisten harjoitusten avulla. Osan harjoitusten aiheista poimit omasta työstäsi. Saat kouluttajilta kirjallista palautetta tekemistäsi kirjoitustöistä, mikä on opiskelijoiden mielestä ollut koulutuksen parasta antia.

Keitä ovat Tekstisuunnittelijan tutkinnon kouluttajat?
Kouluttajat ovat oman alansa kokeneita ammattilaisia. He toimivat parhaillaan työelämässä mm. markkinoinnin, mainonnan, copywriterin, tekstisuunnittelun, viestinnän ja sisällöntuotannon tehtävissä. Seuraamme tarkasti kouluttajien laatua: opiskelijat antavat palautetta jokaisesta kouluttajasta, ja teemme muutoksia koulutuksen sisältöön palautteen perusteella. Tekstisuunnittelijan tutkinnon kouluttajat ovat saaneet erinomaista palautetta aikaisemmilta ryhmiltä.

Kuinka paljon pitää varata aikaa tutkinnon suorittamiseen?
Varaa ainakin koulutuspäivät (17 päivää) sekä suosittelemamme aika itsenäiseen opiskeluun (2–5 tuntia viikossa). Itsenäiseen opiskeluun käytettävä aika vaihtelee opiskelijan oman kunnianhimon ja työskentelytapojen mukaan varsin paljon.

Voinko suorittaa Tekstisuunnittelijan tutkinnon annettua aikataulua nopeammin tai hitaammin?
Kyllä. Tutkinnon aikataulu voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. Jos haluat suorittaa koulutuksen annetusta poikkeavassa aikataulussa, ole yhteydessä koulutuksesta vastaavaan henkilöön ilmoittauduttuasi, niin sovitaan sinulle sopivasta aikataulusta.

Mitä tarkoittaa, että koulutuksessa tehdään portfolio? Mitä hyötyä siitä on ja onko se pakko tehdä?
Portfolio on oma ammatillinen käyntikorttisi, johon voit kerätä työnäytteitä tekstisuunnittelusta ja kirjoittamisesta työnhakua varten. Vaikka et olisikaan hakemassa uutta työpaikkaa, voit näyttää portfolion avulla omassa organisaatiossasi konkreettisesti osaamisesi laajimmillaan ja mahdollisesti avata oven vaativampiin tehtäviin. Käytännössä kokoat portfolion niin, että saat kouluttajalta briefin ja esimerkkejä erilaisista tehtävistä. Saat kirjoitustöihin kommentteja ja palautetta kouluttajilta.

 

TEKSTISUUNNITTELIJAN TUTKINNON HYÖDYT

Onko tutkinto alalla tunnettu?
Kyllä. Tekstisuunnittelijan tutkinto on varsin tunnustettu ja tunnettu mainostoimistoissa, viestintätoimistoissa ja muissa alan yrityksissä.

Millaiset työllistymismahdollisuudet minulla on tekstisuunnittelijaksi tai copywriteriksi koulutuksen jälkeen?
Tekstisuunnittelijan tutkinto on tunnettu mainosalalla. Osa opiskelijoistamme onkin saanut mm. copywriterin, sisällöntuottajan, tekstinsuunnittelijan tai markkinointiviestinnän kirjoittajan työtä suoritettuaan koulutuksen. Lisäksi monen toimenkuva on laajentunut, kun on pystynyt osoittamaan kirjoittajakykynsä koulutuksessa tehtävillä harjoituksilla.

 

Muita usein kysyttyjä kysymyksiä

 

 

Tekstisuunnittelija - UKK