Asiakaslähtöistä kirjoittamista copywriter-tiimille – Fonecta

Julkaistu 28.4.2015

Fonectan palvelutarjonnan erityisenä valttina on räätälöidyt, monipuoliset sisällöntuotantopalvelut. Siksi Fonecta viritti yhteistyössä Markkinointi-instituutin kanssa copywriter-tiiminsä lukija-ajattelun huippuunsa.

Fonecta yhdistää paikallisen tiedon ja digitaaliset ratkaisut kutakin asiakastaan parhaiten palvelevalla tavalla ja haluaa erottautua kilpailijoistaan luotettavuudella ja ammattitaidolla.

Kirjoituskoulutuksessa terästettiin 11-henkisen tekstituotannon tiimin osaamista eri tekstilajeista sekä niiden erikoispiirteistä ja rakenteista. Hiomalla omaa erityisosaamistaan huippuunsa copywriter-tiimi tuottaa teksteillään entistä enemmän lisäarvoa asiakkaille.

Copywriter-työn ytimessä on tekstin lukija

Ennen koulutusta copywriter Noora Tilus uskoi, ettei tekstin lukijan näkökulmaa voisi kirjoittaessa enää nykyistä enempää miettiä. Mutta koulutuksesta tekemiseen löytyi uusi lukijalähtöisyyden taso. ”Koulutuksen ansiosta tekstin lukijan näkökulma painui takaraivoon entistäkin tiukemmin”, Tilus sanoo. ”Lisäksi kiinnitän huomiota yksinkertaistamiseen ja toisaalta tekstin elävöittämiseen. Panostan nyt yhä enemmän otsikoihin ja kappaleiden aloituksiin, ja opin luopumaan löysistä täytesanoista.”

”Koulutus antoi erittäin hyvän muistutuksen siitä, miten saman asian voi tehdä niin monella eri tavalla – kukin meistä on usein urautunut siihen omaan tiettyyn tyyliin”, Tilus kertoo.

Intoa, käytännön vinkkejä ja uusia lähestymistapoja

Tilus kiittää koulutusta hyödylliseksi ja innostavaksi. ”Kouluttaja oli asiantunteva ja hänellä oli laaja kokemus erilaisista tekstilajeista ja viestintäkanavista. Mielenkiintoiset esimerkit elävöittivät koulutuspäiviä, eikä vastaan tullut aihetta, josta kouluttajalla ei olisi ollut kokemusta.”

”Usein paljon harjoituksia sisältävät koulutukset eivät herätä koulutettavissa suurta innostusta, mutta tässä copy-koulutuksessa parasta oli mielestäni juuri runsas tehtävien määrä. Kun harjoituksia käytiin läpi yhdessä, oli mielenkiintoista huomata, miten monta eri toteutustapaa yhdestä aiheesta voi olla”, Tilus kuvaa. ”Samalla tuli kokeiltua uusia lähestymistapoja omaan tekemiseen, mikä tuuletti mukavasti omia käytäntöjä.”

Varmuutta ja osaamista tarttua uudenlaisiin kirjoitustehtäviin

Jutta Lehtinen, Fonectan tekstituotannon rymäpäällikkö, piti Markkinointi-instituutin koulutusta laadukkaana. Fonectan tekstituotannon ryhmäpäällikkö Jutta Lehtinen näkee copywriter-tiimin esimiehenä, että tiimiläisten omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä niistä oppiminen olivat koulutuksen parasta antia.

Kynnys tarttua uusiin työtehtäviin ja haasteisiin on madaltunut. ”Tekijöillä on nyt entistä enemmän varmuutta työstää uusia tyylilajeja. Se näkyy itsevarmuutena ja asiantuntijuuden kasvuna”, sanoo Lehtinen.

”Vinkit tyhjän paperin pelon selättämisestä sekä mm. haastatteluun valmistautumisesta olivat osallistujille arvokkaita ja tulivat heti käyttöön”, täydentää Lehtinen.

Laadukas koulutus takaa henkilöstön muutosvalmiuden

Lehtinen näkee Markkinointi-instituutin eduiksi korkean tuntemuksen eri markkinoinnin aloilta, laajat asiantuntijaverkostot sekä korkealaatuiset koulutukset. ”Uskalsimme odottaa laadukasta koulutusta, ja kokemustemme perusteella voisimme hyvin tehdä Markkinointi-instituutin kanssa yhteistyötä uudestaan.”

Fonecta kouluttaa henkilökuntaa sekä sisäisesti että ulkoisen koulutuksen avulla. Tavoitteena on, että henkilöstö seuraa aktiivisesti alaa ja viimeisimpiä trendejä sekä toimii strategiassa määriteltyjä tavoitteita kohti. ”Alituisessa muutoksessa oleva ala edellyttää henkilöstön tietotaidon jatkuvaa päivitystä”, toteaa Lehtinen.  

Fonecta on paikallisen tiedon asiantuntija, joka tarjoaa yrityksille laajan valikoiman digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ratkaisuja sekä kuluttajille arkea helpottavia palveluita monikanavaisesti. Fonecta on perustettu 2002.  Vuonna 2013 sen liikevaihto oli 180 MEUR. Henkilöstöä yrityksessä on noin 1000. www.fonecta.fi

Jaa sivu