Uudistetaan niin että näkyy ja tuntuu

Mentorointia, coachingia, lähivalmennuspäiviä, työn ohjausta ja auditointia, webinaareja, verkkokoulutusta, mobiiliratkaisuja – vaihtoehtoja löytyy.

Näitä tärkeämpää on kuitenkin keskustelu. Yhteistyön alkajaisiksi perehdymme toimialanne erityispiirteisiin ja kartoitamme kanssanne liiketoimintanne haasteet. Näin kirkastamme kasvuohjelmallenne sellaiset liiketoiminnalliset tavoitteet, joita pystymme mittaamaan ja jotka tuottavat näkyvää tulosta. Vasta kun tavoitteet ovat selvillä, paneudumme yhdessä niiden saavuttamiseen – ja seurantaan.

Kutsumme mielellämme myös sidosryhmänne mukaan arvioimaan sitä, kuinka kasvuohjelma on muuttanut toimintaanne. Asiakkaiden osallistaminen muutokseen on myös luonteva tapa syventää suhteita.

Kasvuohjelmiemme jujuna on, että ne uudistavat samanaikaisesti sekä työn tekemisen tapoja että henkilöstön osaamista. Yhdistelmä synnyttää – asiakaslupauksemme mukaisesti – tunnistettavan muutoksen.

yritysvalmennus-neuvottelu-4.jpg

Asiakas2

Hyödynnämme valmennusratkaisuissa Asiakas2-menetelmää, jossa otamme yrityksesi toiminnan kehittämiseen mukaan asiakkaanne. Asiakkaanne voivat osallistua mm. antamalla palautetta toiminnastanne, esittämällä odotuksensa palveluista tai todentamalla valmennuksella aikaansaatua muutosta. Asiakas2-menetelmä varmistaa, että tavoittelemanne muutos tuottaa hyötyä asiakkaalle!

Yhteishenki ja työtyytyväisyys ovat parantuneet. Tiimini on nyt parempi, koska oma työtapani on muuttunut.
Kati Hilakivi | Keskusvastaava, LadyLine