Palvelut

Yritysten valmennusratkaisujen tavoitteena on muuttaa tunnistettavasti henkilöstön tekemistä. Näin syntyy tuloksia.

Valmennusratkaisujen perustana on yrityksen tarpeet ja liiketoiminnan tavoitteet. Kokonaisuudelle valitaan tuloksiin sidotut mittarit ja tavoitteet.

Valmennuksilla uudistetaan henkilöstön toimintatapoja

Yritysvalmennustemme tuloksellisuus perustuu siihen, että uudistamme henkilöstön tekemistä sekä rohkaisemme kokeiluihin ja parempiin valintoihin. Käytämme valmennuksessa moderneja, pedagogisesti toimiviksi todettuja työkaluja.

  • Treenit ja henkilökohtainen palaute yksilön toimintatavoista
  • Co-creation ja yhdessä oppiminen
  • Jatkuva tulosten mittaus
  • Valmennukselliset toimenpiteet kuten koulutuspäivät, verkko-oppiminen, mentorointi ja coaching
  • Asiakkaille näkyvien tulosten synnyttäminen Asiakas2-menetelmällä
yritysvalmennus-10.jpg

Asiakas2

Hyödynnämme valmennusratkaisuissa Asiakas2-menetelmää, jossa otamme yrityksesi toiminnan kehittämiseen mukaan asiakkaanne. Asiakkaanne voivat osallistua mm. antamalla palautetta toiminnastanne, esittämällä odotuksensa palveluista tai todentamalla valmennuksella aikaansaatua muutosta. Asiakas2-menetelmä varmistaa, että tavoittelemanne muutos tuottaa hyötyä asiakkaalle!

Mitä sinun yrityksesi tavoittelee?

Kerro meille haasteesi, etsitään yhdessä ratkaisu.

Ota yhteyttä