Asiakaskokemuksen valmennus

Asiakaskokemukseen vaikuttaa koko organisaatio. Onko sinun yrityksesi henkilöstöllä tarpeeksi syvällinen asiakasymmärrys ja tietääkö henkilöstö, miten juuri heidän tekemisensä vaikuttaa asiakaskokemukseen?

Asiakaskokemusta kehittävässä valmennuksessa tunnistetaan, millainen on oman yrityksen asiakkaiden asiakaspolku, milloin asiakkaalle voidaan tuottaa arvoa ja miten oma rooli vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen. Syvempi ymmärrys asiakkaan toiminnasta ohjaa löytämään oman paikan osana asiakaskokemusten jatkumoa. Hierotaan asiakaskokemuksesta kilpailuetu!

Insinöörit ovat saaneet käytännön työkaluja asiakaskohtaamisiin.
Heikki Ihasalo | Johtava asiantuntija, Granlund

Asiakaskokemusvalmennuksen teemoja

Asiakaskokemusta voidaan lähteä kehittämään lukuisista eri näkökulmista. Mikä on sinun organisaatiosi tavoitteiden kannalta tärkeintä?

  • Asiakkuuksien tai asiakasuskollisuuden kasvattaminen
  • Uusien asiakkaiden hankkiminen
  • Asiakasymmärryksen lisääminen organisaatiossa
  • Asiakkaiden ostoprosessin tai asiakastarpeen ymmärryksen kasvattaminen
  • Asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys
  • Jokin muu?

Olemme toteuttaneet myynnin valmennuksia mm. näille asiakkaille: