Etäjohtaminen

Miten etätiimin johtaminen poikkeaa perinteisestä johtamisesta? Digitaalinen kehitys ja työelämän muutokset ovat vieneet johtajan uuden tilanteen eteen: yhä useampi tiimin esimies, johtaja ja projektipäällikkö johtaa virtuaalitiimejä, etätyötä ja yhteistyötä verkon yli.

Etäjohtamisen valmennuksessa muotoillaan johtaminen uudelleen siten, että sen prosessit, periaatteet ja käytännön toimenpiteet sopivat etänä toimivien verkostojen ja tiimien johtamiseen. Erityisesti keskitytään siihen, miten virtuaalityön johtaja huolehtii perinteisesti kasvokkain hoidetuista tilanteista.

Valmennuksen sisältö, kesto ja käytännön asiat räätälöidään juuri oman organisaatiosi tarpeita vastaavaksi.

yritysvalmennus-5.jpg